ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
EFOR DİSPNESİNİN NADİR NEDENİ: SWYER JAMES (MC LEOD) SENDROMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 101-105

EFOR DİSPNESİNİN NADİR NEDENİ: SWYER JAMES (MC LEOD) SENDROMU

Erol ŞENTÜRK1, Aydanur EKİCİ1, Emel BULCUN1, Mehmet EKİCİ1, Tülay KARAKOÇ1, Gökhan TİRELİ1, Volkan ALTINKAYA1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kırıkkale

Swyer James ya da Mc Leod Sendromu; unilateral hiperlüsen akciğer, hacim kaybı, mediastinal şift ve etkilenen tarafta daha küçük hiler gölge izlenmesi ile karakterize nadir bir hastalıktır. Pulmoner emboli, perfüzyon bozukluğu yapan diğer hastalıklar ve efor dispnesi yapan bazı hava yolu hastalıkları ile karışabilir. Bir kaç yıldır başka merkezlerde astım tanısı ile takip edilen 41 yaşında kadın olgu Swyer James Sendromu tanısı ile literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Mc Leod Sendromu, Dispne, Unilateral hiperlüsen akciğer

THE RARE CAUSE OF EFFORT DYSPNEA: SWYER JAMES (MC LEOD) SYNDROME

Erol ŞENTÜRK1, Aydanur EKİCİ1, Emel BULCUN1, Mehmet EKİCİ1, Tülay KARAKOÇ1, Gökhan TİRELİ1, Volkan ALTINKAYA1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kırıkkale

Swyer James or Mc Leod Syndrome is a rare disease characterized by abnormal hyperlucency of one lung, loss of volume, mediastinal shift and smaller hilum shadow in affected side on chest radiography. It can be confused with pulmonary embolism, other diseases performing abnormal perfusion and some airway diseases causing efort dispnea. A 41-year-old woman who has been pursuing by other clinics with the diagnosis of asthma for a few years was discussed with the knowledge of literature with the diagnosis of Swyer James Syndrome.

Keywords: Mc Leod Syndrome, Dyspnea, Unilateral hiperlusen lung

Erol ŞENTÜRK, Aydanur EKİCİ, Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Tülay KARAKOÇ, Gökhan TİRELİ, Volkan ALTINKAYA. THE RARE CAUSE OF EFFORT DYSPNEA: SWYER JAMES (MC LEOD) SYNDROME . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2009; 23(2): 101-105
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale