ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2004
ORIGINAL ARTICLE
1.
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MICROORGANISMS WITH STERILE BRUSH CATHETER IN ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)
Fevziye TUKSAVUL, Salih Zeki GÜÇLÜ, Özgür USLU, Can BİÇMEN, Ahmet BUDAK, Ayşegül NARİN
Sayfalar 1 - 10

2.
SARKOIDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK VE LABORATUVAR PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
THE CLINIC AND LABORATORY PARAMETRIC DIFFERENCES IN SARCOIDOSIS ACCORDING TO STAGES
Ahmet Emin ERBAYCU, M. Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN
Sayfalar 11 - 17

3.
YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE SİSPLATİN ETOPOSİD KOMBİNASYONUN ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF CISPLATIN-ETOPOSIDE CHEMOTHERAPY REGIMEN IN EXTENSIVE SMALL CELL LUNG CANCER
Ayşegül NARİN, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Fevziye TUKSAVUL, Mehmet GÜLPER, Tuncay VATANSEVER
Sayfalar 19 - 26

4.
SEKONDER SPONTAN PNÖMOTORAKSIN TEDAVİSİNDE TÜP TORAKOSTOMİ YOLU İLE TALK PLÖKEDEZ UYGULAMASI: 30 OLGU
TALC PLEURODESIS VIA TUBE THORACOSTOMY IN SECONDARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: 30 CASES
Ozan USLUER, Soner GÜRSOY, Sadık YALDIZ, Metin ÜLGAN, Oktay BAŞOK
Sayfalar 27 - 32

5.
WEGENER GRANÜLOMATOZU: TANISAL ZORLUK YAŞANAN BİR OLGU NEDENİYLE TÜRKİYE'DEN BİLDİRİLEN OLGULARIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ
WEGENER GRANULOMATOSIS: EVALUATION OF ONE CASE HAVING DIAGNOSTIC DIFFICULTY AND THE OTHER CASES PUBLISHED IN TURKEY
Sena YAPICIOĞLU, Onur Fevzi ERER, Yavuz Alp YALÇIN, Şerir AKTOĞU ÖZKAN
Sayfalar 33 - 40

6.
BRONŞ KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU OLGUSU: OLGU SUNUMU
A CASE OF FOREIGN BODY ASPIRATION MIMICKING BRONCHIAL CARCINOMA: CASE REPORT
Gülsüm ARI, Fevzîye TUKSAVUL, Özlem EDİBOĞLU, Zekîye AYDOĞDÜ, Ömer SOY, Salih GÜÇLÜ
Sayfalar 41 - 43

7.
MEDIASTINAL DİSGERMİNOM: OLGU SUNUMU
MEDIASTINAL DYSGERMINOMA: A CASE REPORT
Gülru POLAT, Ozan USLUER, Serpil KARADAĞ POLAT, Soner GÜRSOY, Oktay BAŞOK, Sülün ERMETE
Sayfalar 45 - 48

8.
HİPOKSİK PULMONER VAZOKONSTRİKSİYON
HYPOXIC PULMONARY VASOCONSTRICTION
Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT
Sayfalar 49 - 53

LookUs & Online Makale