ISSN: 1300-4115
BRONŞ KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU OLGUSU: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 41-43

BRONŞ KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU OLGUSU: OLGU SUNUMU

Gülsüm ARI1, Fevzîye TUKSAVUL1, Özlem EDİBOĞLU1, Zekîye AYDOĞDÜ4, Ömer SOY5, Salih GÜÇLÜ1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
4İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji laboratuarı
5İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
6İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği

Diabetes mellitus ve pnömoni tanısı ile izlenen 64 yaşında erkek olgunun akciğer grafisinde yavaş rezolüsyon gösteren infiltrasyonun bulunması nedeni ile fiberoptik bronkoskopi uygulandı. Bronkoskopide sol alt lob bronşu içinde tümöral lezyon saptandı. Spiral toraks bilgisayarlı tomografisinde sol alt lob bronşunda izlenen metalik opasitenin yabancı cisim ile uyumlu olabileceği belirtildi. Endobronşiyal lezyon daha sonra flek-sibl bronkoskopi ile çıkartıldı ve patolojisi bitkisel kökenli organik yabancı cisim olarak rapor edildi. Erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonunun nadir görülmesi ve bronş karsinomunu taklit edebilmesi nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bronş karsinomu, yabancı cisim, aspirasyon

A CASE OF FOREIGN BODY ASPIRATION MIMICKING BRONCHIAL CARCINOMA: CASE REPORT

Gülsüm ARI1, Fevzîye TUKSAVUL1, Özlem EDİBOĞLU1, Zekîye AYDOĞDÜ4, Ömer SOY5, Salih GÜÇLÜ1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
3İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği
4İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji laboratuarı
5İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
6İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği

A 64 year old male patient who had diabetes mellitus and pneumonia was admitted. Fiberoptic bronchoscopy was done because of slow resolution of the infiltration on chest x-ray and a tumoral lesion was seen in the left lower lobe bronchus. The spiral thorax computerised tomography revealed a metallic opacity at that region, which resembled a foreign body. The endobronchial lesion was then extracted withflexibl bronchoscopy and its pathology was reported as an organic foreign body of vegetable origin. The case is presented because foreign body aspiration is seen rarely in adults and because it can mimick bronchogenic carcinoma.

Keywords: Bronchial carcinoma, foreign body, aspiration

Gülsüm ARI, Fevzîye TUKSAVUL, Özlem EDİBOĞLU, Zekîye AYDOĞDÜ, Ömer SOY, Salih GÜÇLÜ. A CASE OF FOREIGN BODY ASPIRATION MIMICKING BRONCHIAL CARCINOMA: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 41-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale