ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 1-10

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) AKUT ALEVLENMELERİNDE ETKİLİ MİKROORGANİZMALARIN STERİL FIRÇA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Fevziye TUKSAVUL1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Özgür USLU1, Can BİÇMEN2, Ahmet BUDAK1, Ayşegül NARİN1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği Mikrobiyoloji laboratuarı

Bu çalışmanın amacı, KOAH akut alevlenmelerinde infeksiyonlarm rolünü araştırmaktır. KOAH akut alevlenme kliniği ile başvuran 32 hasta çalışmaya alındı. Hastaların steril fırçalama, bronş lavajı ve balgam örnekleri alınarak laboratuvara gönderildi. 32 steril fırça örneğinin 11 'de (%34.37) üreme oldu. Steril fırça örneklerinde S. pneumoniae 0/o36.36, H. influenzae %27.27, M. catarrhalis %9.09, A grubu ß hemolitik streptokok %9.09, Acinetobacter %9.09 üredi. Sonuç olarak bu çalışmada KOAH akut alevlenmelerden sorumlu majör patojenler S. pneumoniae ve H. influenzae olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: KOAH, akut alevlenme, infeksiyon

EVALUATION OF MICROORGANISMS WITH STERILE BRUSH CATHETER IN ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)

Fevziye TUKSAVUL1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Özgür USLU1, Can BİÇMEN2, Ahmet BUDAK1, Ayşegül NARİN1
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği Mikrobiyoloji laboratuarı

The purpose of this study is to search the role of infections in acute exacerbation of COPD, to find out the most common microorganisms causing the exacerbations. Thirty-two patients with COPD showing acute exacerbation comprised the study group. Sterile brush specimen, bronchial lavage fluid and sputum samples have been taken and sent to laboratory. We have isolated microorganisms in eleven of sterile brush samples (34.37%). By sterile brush samples isolated were S.pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, A group ß hemolitic streptococcus, Acinetobacter; 36.36%, 27.27%, 9.09%, 9.09%, 9.09% respectively. As a result of this study S. pneumoniae and H. influenzae have been found as the major pathogens in exacerbations.

Keywords: COPD, acute exacerbations, infection

Fevziye TUKSAVUL, Salih Zeki GÜÇLÜ, Özgür USLU, Can BİÇMEN, Ahmet BUDAK, Ayşegül NARİN. EVALUATION OF MICROORGANISMS WITH STERILE BRUSH CATHETER IN ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(1): 1-10
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale