ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 36 (3)
Cilt: 36  Sayı: 3 - 2022
ÖN SAYFALAR
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XVIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tüberküloz Hastalarının Yeni Nesil Dizileme ile Genetik İncelemesi
Genetic Investigation of Patients with Tuberculosis by Next Generation Sequencing
Serkan Belkaya
doi: 10.14744/IGH.2022.52523  Sayfalar 121 - 127

3.
Endobronşiyal Ultrason İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Antrakoz Tanısı Almış Lenf Nodlarının Sonografik Görünüm, SUVmax ve Hounsfield Unit ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anthracotic Lymph Nodes with Endobronchial Ultrasound Fine Needle Aspiration by Sonographic Appearance, Suvmax, and Hounsfield Unit
Nevra Güllü Arslan, Figen Eksert İrkılata
doi: 10.14744/IGH.2022.04706  Sayfalar 128 - 132

4.
Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), İnfluenza A/B Virüsüne Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ve RSV-İnfluenza A/B Koenfeksiyonunun Şiddetinin Araştırılması
Investigation of Severity in Lower Respiratory Tract Infection Due to Respiratory Syncytial Virus (RSV), Influenza A/B Virus, and RSV-Influenza A/B Coinfection
Gülbahar Darılmaz Yüce, Matin Iskandarov, Şerife Torun, Çiğdem Erol, Gaye Ulubay, Müşerref Şule Akçay
doi: 10.14744/IGH.2022.92905  Sayfalar 133 - 140

5.
Ekstratorasik ve Akciğer Malignitelerinde Mediastinal Lenfadenopatide PET/BT’de Radyomik Doku Analizinin Rolü
Role of Radiomic Tissue Analysis in PET/CT in Mediastinal Lymphadenopathy in Extrathoracic and Lung Malignancies
Nurşin Agüloğlu, Ayşegül Aksu, Damla Serçe Unat, Onur Fevzi Erer, Tuğçe Çiftçi Doksöz
doi: 10.14744/IGH.2022.75047  Sayfalar 141 - 147

6.
Akciğer Kanseri Cerrahisi Sonrası Obstrüktif Uyku Apne ile İlişkili Komplikasyonları Öngörmede Tarama Anketlerinin Uygulama Değeri
Application Value of the screening questionnaires to predict OSA-related complications following thoracic surgery for lung cancer
Burcu Oktay Arslan, Banu Aktin Yoldaş, Mehmet Ünal, Deniz Çatal, Ahmet Üçvet, Zeynep Zeren Uçar Hoşgör, Soner Gürsoy
doi: 10.14744/IGH.2022.41636  Sayfalar 148 - 155

7.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastaların Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı Cihaz Tedavisine Uyumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Compliance of Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome to Continuous Positive Airway Pressure Therapy During the COVID-19 Pandemic
Melike Batum, Ayşin Kısabay Ak, Yağmur Inalkaç Gemici, Hikmet Yılmaz
doi: 10.14744/IGH.2022.47550  Sayfalar 156 - 161

8.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgularının Yoğun Bakım Mortalitesini Öngörmede APACHE II ve MPM II-0 Skorlarının Rolleri: 8 Yıllık Deneyimimiz
The Role of APACHE II and MPM II-0 Scores in Predicting Intensive Care Mortality in Non-Small Cell Lung Cancer Cases: 8 Years of Experience
Burcu Tunay, Cem Erdoğan
doi: 10.14744/IGH.2022.36036  Sayfalar 162 - 168

LookUs & Online Makale