ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2012
ORIGINAL ARTICLE
1.
ASBEST KULLANIMININ YAYGIN OLDUĞU BİR BÖLGEDE KADINLARDA MEZOTELYOMANIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
CLINICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF WOMEN MESOTHELIOMA IN COMMON USE OF ASBESTOS IN THE REGION
Abdullah Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem ABAKAY, Cengizhan SEZGİ, Hatice SELİMOĞLU ŞEN, Halide KAYA, Abdurrahman ŞENYİĞİT
Sayfalar 1 - 6

2.
MALİGN MEZOTELYOMADA KANSER BELİRTEÇLERİNİN ROLÜ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
THE ROLE OF CANCER MARKERS IN MALIGNANT MESOTHELIOMA: A RETROSPECTIVE STUDY
Abdullah Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem ABAKAY, Cengizhan SEZGİ, Hadice SELİMOĞLU ŞEN, Osman EVLİYAOĞLU, Mehmet KÜÇÜKÖNER, Mehmet Ali KAPLAN, Halide KAYA, Mehmet KABAK, Abdurrahman ŞENYİĞİT
Sayfalar 7 - 11

3.
SİSPLATİN-BAZLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE ERCC1 EKSPRESYON DÜZEYİ İLE TEDAVİYE YANIT VE YAŞAM SÜRESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
IS THERE RELATIONSHIP BETWEEN ERCC1 EXPRESSION LEVEL AND RESPONSE TO TREATMENT AND PROGNOSIS IN ADVANCED STAGE LUNG CANCER TREATED WITH CISPLATIN-BASED CHEMOTHERAPY?
Ufuk YILMAZ, Gülru POLAT, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Berna KÖMÜRCÜOĞLU
Sayfalar 13 - 19

4.
TORAKOTOMİ TEKRARINA NEDEN OLAN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SONUÇLARI
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS WHICH CAUSES RETHORACOTOMY AND THE RESULTS OF TREATMENT
Fuat SAYIR, Ufuk ÇOBANOĞLU, Abidin ŞEHİTOĞULLARI
Sayfalar 21 - 31

5.
BENZER AMACA YÖNELİK UYGULANAN UYKUNUN FONKSİYONEL SONUÇLARI ÖLÇEĞİ (FOSQ) İLE EPWORTH UYKULULUK SKALASI (EUS) KORELE MİDİR?
IS FUNCTIONAL OUTCOMES OF SLEEP QUESTIONNAIRE (FOSQ) CORRELATED WITH EPWORTH SLEEPINESS SCALE (ESS), WHICH ARE BOTH USED FOR SIMILAR PURPOSES?
Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 33 - 38

6.
UZUN SÜRELİ METOTREKSAT TEDAVİSİ ALAN OLGUDA GELİŞEN ALVEOLAR HEMORAJİ SENDROMU
AN ALVEOLAR HEMORRHAGE SYNDROME CASE WHICH DEVELOPED IN LONG TIME METHOTREXATE TREATMENT
Pınar Yıldız GÜLHAN, Mehmet EKİCİ, Aydanur EKİCİ, Hüsnü BAYKAL
Sayfalar 39 - 43

7.
NADİR BİR TRAKEAL STENOZ NEDENİ: WEGENER GRANULOMATOSİS
A RARE CAUSE OF TRACHEAL STENOSIS: WEGENER GRANULOMATOSIS
Coşkun DOĞAN, Sevda Sener CÖMERT, Serap DİKTAŞ, Ali FİDAN, Elif TORUN, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 45 - 50

8.
NADİR BİR EOZİNOFİLİ NEDENİ: ASPERGİLLOMA
ASPERGILLOMA: A RARE CAUSE OF EOSINOPHILIA
Cengizhan SEZGİ, Ayşe DALLI, İclal HOCANLI, Abdurrahman ŞENYİĞİT
Sayfalar 51 - 55

9.
GASTRİK SEMPTOMLARI ÖN PLANDA OLAN GASTRO-PULMONER SARKOİDOZ OLGUSU
A CASE OF GASTRO-PULMONARY SARCOIDOSIS IN THE FOREGROUND WITH SYMPTOMS OF GASTRIC
Cantürk TAŞÇI, Turan ILICA, Salih DEVECİ, Ömer DENİZ, Metin ÖZKAN, Hayati BİLGİÇ
Sayfalar 57 - 60

10.
PULMONER VENLER VE ATRİAL FİBRİLASYON
PULMONARY VEINS AND ATRIAL FIBRILLATION
Şahbender KOÇ
Sayfalar 61 - 73

LookUs & Online Makale