ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
NADİR BİR EOZİNOFİLİ NEDENİ: ASPERGİLLOMA [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 51-55

NADİR BİR EOZİNOFİLİ NEDENİ: ASPERGİLLOMA

Cengizhan SEZGİ1, Ayşe DALLI1, İclal HOCANLI1, Abdurrahman ŞENYİĞİT1
Dicle Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Periferik eozinofili ve akciğerde infiltrasyonun bulunması eozinofilik akciğer hastalıkları başlığı altında incelenir. Atopi, parazitler, ilaçlar, vaskülitler başta olmak üzere bir çok sebep eozinofili yapar. Aspergillomanın eozinofiliye sebep olması nadir bir durumdur. Bu olgu sunumunda hemogramda eozinofili, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide infiltrasyon, bronşektazi ve kaviter lezyon ile aspergilloma saptanan otuz yedi yaşında erkek hasta sunuldu. Yapılan ayrıntılı incelemelerde eozinofili yapan herhangi bir neden bulunamadı. Tanı aşamasında eozinofilik akciğer hastalığı ayırıcı tanısına giren hastalıklar için ayrı ayrı değerlendirildi. Aspergilloma tedavisi olarak yapılan lobektomi neticesinde eozinofilinin düzeldiği gözlendi. Bu olgu eozinofilik akciğer hastalığı ayırıcı tanısında nadir de olsa aspergillomanın bulunması gerektiğini belirtmek amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Aspergilloma, eozinofili, eozinofilik akciğer hastalığı

ASPERGILLOMA: A RARE CAUSE OF EOSINOPHILIA

Cengizhan SEZGİ1, Ayşe DALLI1, İclal HOCANLI1, Abdurrahman ŞENYİĞİT1
Dicle Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Pulmonary infiltrates which associate with eosinophilia are known as ‘eosinophilic lung disease'. It occurs in many conditions such as athopia, parasitoses, drugs, vasculitis. Eoshinophilia of aspergilloma is a rare condition. We presented a case of aspergilloma. The patient was male and 37 years old. He has bronchiectasis, cavitary lesion and fungus ball and pulmonary infiltrates on HRCT scans; and blood eosinophilia. We could not find any cause for blood eosinophilia further investigations. After lobectomy blood eoshinophilia disappeared.

Keywords: Aspergilloma, eosinophilia, eosinophilic lung disease

Cengizhan SEZGİ, Ayşe DALLI, İclal HOCANLI, Abdurrahman ŞENYİĞİT. ASPERGILLOMA: A RARE CAUSE OF EOSINOPHILIA . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 51-55
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale