ISSN: 1300-4115
PULMONER VENLER VE ATRİAL FİBRİLASYON [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 61-73

PULMONER VENLER VE ATRİAL FİBRİLASYON

Şahbender KOÇ1
Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari

Atrial fibrilasyon (AF), adult yaşlarda yüksek morbidite ve mortaliteye yol açan en sık görülen kalp ritm bozukluğudur. Pulmoner venlerin (PVs) belli şartlarda AF ye neden olabileceğinin tespit edimesini takiben bu durumun nasıl oluştuğunu araştırmaya yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Torasik venler, özellikle PVs elektriksel aktiviteye sahiptir ve bir çok çalışmaya konu olmuştur. PV lerin aritmojenik etkiye yol açması ile ilgili bir çok mekanizma ileri sürülmüştür. PV'lerin kolaylıkla indüklenebilir kardiyomyositler içermesi artmış otomatisite, trigger aktivite başlatma ve mikroentrant çevrim oluşmasına neden olur. Farmakolojik tedavinin çoğu zaman başarısız olması girişimsel tedavilere ilgiyi artırmıştır. Ablasyon teknikleri AF tedavi yönetiminde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aritmiler, Kardiyak, Atrial fibrilasyon, Ablasyon Teknikleri, Pulmoner venler

PULMONARY VEINS AND ATRIAL FIBRILLATION

Şahbender KOÇ1
Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari

Atrial fibrillation (AF) is the most frequent heart rhythm disorder in the adult population, which leads to high morbidity and mortality. The detection that the PVs could be responsible for AF undercertain circumstances has been followed by much research to determine how this can ocur. Thoracic veins, especially the PVs, are electrically active and have been the subject of several studies. Several mechanisms for PV arrhythmogenicity have been proposed. The PVs contained cardiomyocytes with easily inducible arrhythmogenic activity due to the enhanced automaticity, induction of triggered activity, and genesis of microreentrant circuits. The failure of most of the time on pharmacologic treatments has increased interest in interventional treatments. The ablative techniques in managing of AF have be en used with increasing frequency.

Keywords: Arrhythmias, Cardiac, Atrial Fibrillation, Ablation Techniques, Pulmonary Veins

Şahbender KOÇ. PULMONARY VEINS AND ATRIAL FIBRILLATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(1): 61-73
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale