ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2005
ORIGINAL ARTICLE
1.
KOAH'DA HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONUNUN KISA ETKİLİ İNHALE BRONKODİLATÖRE YANITININ FEV1 VE FIV1 İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY OBSTRUCTION TO SHORT-ACTING INHALED BRONCHODILATORS WITH USING FEV1 AND FIV1 IN COPD PATIENTS
Enver YALNIZ, Serpil TEKGÜL, M.ALİ UÇAR, Mine GAYAF, Naime TAŞDÖĞEN, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel PALA ÖZDEN
Sayfalar 37 - 43

2.
KOAH ATAKLARINDA VİRAL VE ATİPİK ETKENLERİN ROLÜ
THE ROLE OF VIRUSES AND ATYPICAL AGENTS IN ACUTE EXACERBATIONS OF COPD
Filiz GÜLDAVAL, İlke EVCİLER, Güneş ŞENOL, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 45 - 50

3.
NON-TRAVMATİK ŞİLOTORAKSLI OLGULARIMIZDA DENEYİMLERİMİZ
OUR EXPERIENCES IN CASES OF NON-TRAUMATIC CHYLOTHORAX
Şeyda ÖRS KAYA, Gökhan YUNCU, Serpil SEVİNÇ, Kenan CAN CEYLAN, Ahmet ÜÇVET, Şamil GÜNAY, Atilla ÖZENOĞLU
Sayfalar 51 - 55

4.
BEHÇET HASTALIĞI'NDA PULMONER ARTER ANEVRİZMASI VE İNTRAKARDİAK LEZYONUN BİRLİKTELİĞİ: 2 OLGU SUNUMU
INTRACARDIAC THROMBUS AND CO-EXISTING PULMONARY ARTERY ANEURYSM IN BEHÇET'S DISEASE: TWO CASE REPORTS Enver YALNIZ Berna KÖMÜRCÜOĞLU Mine GAYAF
Hamide AYDOĞDU, Emel ÖZDEN
Sayfalar 57 - 63

5.
PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİYAZİS: OLGU SUNUMU
PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS: CASE REPORT
Nimet AKSEL, Birsen ŞAHİN, Ayşe ÖZSÖZ
Sayfalar 65 - 69

6.
M. TUBERCULOSİS VE S. AUREUS İLE KOMBİNE GELİŞMİŞ PSOAS ABSESİNİN BİR KOMPLİKASYONU OLARAK STAFİLOKOK PNÖMONİSİ
STAPHYLOCOCCAL PNEUMONIA AS A COMPLICATION OF THE PSOAS ABSCESS CAUSED BY M. TUBERCULOSIS AND S. AUREUS
Murat YÜZÜAK, Gürkan ERTUĞRUL, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Filiz GÜLDAVAL, Sezen ŞENIRMAK ÖZDEN, Yelda VATANSEVER, Rıfat ÖZACAR
Sayfalar 71 - 75

LookUs & Online Makale