ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2006
ORIGINAL ARTICLE
1.
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
OUR RESULTS OF THE SURGICAL TREATMENT OF SMALL CELL LUNG CANCER
Soner GÜRSOY, Serkan YAZGAN, Sadık YALDIZ, Murat Uygar YAPUCU, Ahmet ÜÇVET, Cemil KUL, Halil TÖZÜN, Oktay BASOK
Sayfalar 55 - 60

2.
KLİNİK ÖRNEKLERDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS TANISINDA MTD (GEN-PROBE) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MTD (GEN-PROBE) RESULTS FOR DIRECT DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX IN CLINICAL SPECIMENS
Can BİÇMEN, Meral COŞKUN, Ayriz T. GÜNDÜZ, Güneş ŞENOL, A.Kadri ÇIRAK, Serir AKTOĞU ÖZKAN
Sayfalar 61 - 69

3.
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 2006 YILINDA SOYUTULAN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE RATE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM NEGATIVE BACILLUS IN 2006 IN MEDICAL INTENSIVE CARE UNIT OF IZMIR CHEST DISEASES HOSPITAL
Ayriz GÜNDÜZ, Meral COŞKUN, Can BİÇMEN, Güneş ŞENOL, Pınar ÇİMEN, A. Kadri ÇIRAK, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 71 - 77

4.
TRAKEOBRONKOPATİ OSTEOKONDROPLASTİKA: OLGU SUNUMU
TRACHEOBRONCHOPATHIA OSTEOCHONDROPLASTICA: CASE REPORT
Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Duygu ÜNALMIŞ, Sabri KALENCİ, Nur YÜCEL, Gültekin TİBET
Sayfalar 79 - 82

5.
TÜBERKÜLOZ PERİTONİTİN EŞLİK ETTİĞİ BİR TÜBERKÜLOZ LENFADENIT VE
MİLİER TÜBERKÜLOZ OLGUSU A CASE OF TUBERCULOSIS LYMPHADENITIS AND MILLIARY TUBERCULOSIS WITH TUBERCULOSIS PERITONITIS
Ceyda MAHLEÇ, Sena YAPICIOĞLU, Yasemin YILDIRIM, Ufuk YILMAZ, Hüseyin HALİLÇOLAR
Sayfalar 83 - 88

LookUs & Online Makale