ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 35 (3)
Cilt: 35  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Editorial Gude

Sayfalar V - VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
COVID-19 Pandemisinin Etkisiyle Birlikte İstanbul’da Son Beş Yılın Hava Kirliliği Değerlendirilmesi
Five-Year Analysis of Air Pollution in Istanbul Including Also the Impact of the COVID-19 Pandemic
Nilüfer Aykac, Pınar Pazarlı Bostan, Sabri Serhan Olcay, Berker Öztürk
doi: 10.5222/IGH.2021.78941  Sayfalar 113 - 124

5.
Kısa Etkili Bronkodilatör Yanıtı Değerlendirmede %MMEF ile sGaw, Kısmi Reversibilite ile Reversibilite Arasında Belirleyici Tanısal Bir Parametre Olabilir mi?
Could Be % MMEF and sGaw Determinant Diagnostic Parameters Between Partial Reversibility and Reversibility in Evaluating Short-Acting Bronchodilator Response?
Gökhan Erdoğan, Elif Altuğ, Sacide Rana Işık, Levent Tabak
doi: 10.5222/IGH.2021.08370  Sayfalar 125 - 133

6.
İleri Evre Akciğer Kanserinde; Yaygın Kanser İnflamasyon İndeksi (ALI), Serum Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR), Trombosit/Lenfosit Oranının (PLR) Prognostik Değeri
Prognostic Value of Diffuse Cancer Inflammation Index (ALI), Serum Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) and Platelet/lymphocyte Ratio (PLR) in Advanced Stage Lung Cancer
Aysen Evkan Öztürk, Berna Komurcuoglu, Gamze Karakurt, Özgür Öztürk
doi: 10.5222/IGH.2021.83007  Sayfalar 134 - 139

7.
Pandeminin Erken Döneminde Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Covid Dışı Bir Servisinde COVID-19’un Klinik Özellikleri ve Bulaşma Yolları
Clinical Characteristics and Transmission Routes of COVID-19 in the Early Period of the Pandemic in a Non-Covid Ward of Chest Diseases Hospital
Mine Gayaf, Ceyda Anar, Filiz Güldaval, Gülistan Karadeniz, Gulru Polat, Aysu Ayrancı, Özgür Batum, Dursun Tatar
doi: 10.5222/IGH.2021.24633  Sayfalar 140 - 148

8.
Tübeküloz Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Primer Akciğer Kanseri Gelişme Oranı ve Hastaların Klinik Özellikleri
Primary Lung Cancer Development Rate in Patients Followed Up with a Diagnosis of Tuberculosis and Clinical Characteristics of the Patients
Berna Kömürcüoğlu, Merve Ayık Türk, Aysen Evkan Öztürk, Gulru Polat
doi: 10.5222/IGH.2021.84429  Sayfalar 149 - 154

9.
Malign Plevral Sıvılarda Plevral Sıvı ve Serum Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi
Prognostic Effects of Neutrophil-Lymphocyte Rates in Serum and Pleural Fluids in Malignant Pleural Fluids
Filiz Güldaval, Ceyda Anar, Mine Gayaf, Gulru Polat, Merve Ayık Türk, Melike Yüksel Yavuz, Aysu Ayrancı, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin, Fatma Demirci Üçsular
doi: 10.5222/IGH.2021.91300  Sayfalar 155 - 162

10.
Yazar Dizini
Authors Index

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale