ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Yüksek Akış Nazal Oksijen Tedavisinin COVİD-19’da Kullanımı [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-95967 | DOI: 10.14744/IGH.2022.95967

Yüksek Akış Nazal Oksijen Tedavisinin COVİD-19’da Kullanımı

Fatma Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVİD Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

Yüksek akımlı nazal oksijen (HFNO) cihazları akım jeneratörü, aktif ısıtıcı nemlendirici, tek kollu devre ve nazal kanülden oluşan; bir akış sensorü ve hava-oksijen blenderi yardımı ile sistemden gelen oksijen ve havayı karıştırıp, bu havayı bir nemlendirici vasıtası ile ısıtıp-nemlendirilip tek kollu devre aracılığıyla nazal kanül ile hastaya veren sistemlerdir. Akımın 80 L/dk’ya kadar artabildiği bu sistemlerin üst solunum yollarındaki ölü boşluğu yıkama, ekspiryum sonunda 3 cm H20’ya kadar ulaşabilen ekspiryum sonu pozitif basınç sağlama, inspiratuar direnci ve solunum işyükünü azaltma gibi fizyolojik etkileri mevcuttur. İlk olarak 2015’te akut hipoksik solunum yetmezliği olan hastalarda kullanımı ve etkinliği gösterildikten sonra erişkin kritik hastalarda kullanımı giderek artmıştır. Koronavirüs 2019 Hastalığı’nda (COVİD-19) kullanımı ile ilgili pandeminin başında aerosol yayılımı, partikül saçılımı ve sağlık çalışanlarına enfeksiyon bulaşı ile ilgili sorular mevcuttu. Yapılan simülasyon ve fizyolojik çalışmalarda akım arttıkça aerosol yayılımının artığı ancak akciğerdeki hastalık ağırlığı arttıkça akım artırıldığında aerosol bulaşının azaldığı gösterildi. Sağlık çalışanları kohortlarında yapılan çalışmalar süresince SARS-CoV2 pozitifliği saptanmadığı ve sağlık çalışanlarına bulaş olmadığı belirtildi. Bu derlemede HFNO’nun COVİD-19’da kullanımı ve HFNO başarısızlığına etki eden faktörler ve güncel çalışmalar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Akış Nazal Oksijen Tedavisi, Hipoksemik Solunum Yetmezliği, COVID-19

Use of High Flow Nasal Oxygen Therapy in COVID-19

Fatma Yıldırım
Department of COVID Intensive Care Unit, University of Health Sciences Dıskapi Yildirim Beyazit Research and Education Hospital, Ankara,Turkey

High flow nasal oxygen (HFNO) devices consist of flow generator, active heating humidifier, single arm circuit and nasal cannula; these are the systems that mix the oxygen and air with the help of a flow sensor and an air-oxygen blender, warm-humidify this air with a humidifier and deliver it to the patient with a nasal cannula through a single-arm circuit. These systems, where the flow can increase up to 80 L/min, have physiological effects such as washing the dead space in the upper respiratory tract, providing positive end-expiratory pressure that can reach up to 3 cm H20 at the end of expiration, reducing inspiratory resistance and respiratory workload. After its effectiveness in patients with acute hypoxic respiratory failure were first demonstrated in 2015, its use in adult critically ill patients has gradually increased. At the beginning of the pandemic, there were questions about the use of HFNO in COVID-19 patients due to aerosol spread, particle scattering, and transmission of infection to healthcare workers. In the simulation and physiological studies, it was shown that the aerosol spread increased as the flow increased, but aerosol transmission decreased when the flow was increased as the disease severity in the lung increased. It was stated that SARS-CoV-2 positivity was not detected during the studies conducted in the health care workers cohorts and there was no transmission to the healthcare workers. In this review, the use of HFNO in COVID-19 and the factors affecting HFNO failure and current studies will be discussed.

Keywords: High Flow Nasal Oxygen Therapy, Hypoxemic Respiratory Failure, COVID-19Sorumlu Yazar: Fatma Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale