ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVİD-19’da Mekanik Ventilasyon Uygulamaları [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-58076 | DOI: 10.14744/IGH.2022.58076

COVİD-19’da Mekanik Ventilasyon Uygulamaları

Saba Mukaddes Saygılı, Cenk Kıraklı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp fakültesi, Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

COVID 19 pandemisi sırasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bakım ihtiyacı olan pek çok hasta olmuştur. Bu bölümde, COVID 19 nedeniyle solunum yetmezliği gelişen olgularda, mekanik ventilasyon uygulamaları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, mekanik ventilasyon, ards

Mechanical Ventilation Procedures in COVID 19

Saba Mukaddes Saygılı, Cenk Kıraklı
University of Health Sciences Turkey, Izmir School of Medicine, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Center, Izmir

During the COVID 19 pandemic, there have been many patients in need of intensive care in our country as well as all over the world. In this section, mechanical ventilation practices in cases with respiratory failure due to COVID 19 are summarized.

Keywords: Covid 19, mechanical ventilation, ardsSorumlu Yazar: Cenk Kıraklı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale