ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Kist Hidatik Hastalığına Sekonder Olarak Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Olgusu [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 56-60 | DOI: 10.14744/IGH.2023.29591

Kist Hidatik Hastalığına Sekonder Olarak Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Olgusu

Görkem Berna Koyun1, Ömer Tamer Doğan1, Emin Koyun2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Kist hidatik hastalığı endemik bir hastalıktır ve ciddi komplikasyonlara yol açarak fatal sonuçlar doğurabilir. Kist hidatik hastalığının ciddi komplikasyonları arasında intrakardiyak kitleler ve pulmoner emboli de olabilir. Pulmoner emboliye bağlı olarak pulmoner arter basıncı artabilir ve tekrarlayan emboliler sonucunda pulmoner arteryel hipertansiyona yol açabilir. Burada, kist hidatik hastalığı olan bir hastanın kist hidatiğe bağlı olarak pulmoner emboli geçirmesi ve kronik süreçte buna bağlı olarak kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona yol açtığı bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon.

A Case of Pulmonary Hypertension Developing Secondary to Hydatid Cyst Disease

Görkem Berna Koyun1, Ömer Tamer Doğan1, Emin Koyun2
1Department of Chest Diseases, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Türkiye
2Department of Cardiology, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Türkiye

Hydatid cyst disease is an endemic disease and can lead to serious complications and fatal outcomes. Intracardiac masses and pulmonary embolism may be among the serious complications of hydatid disease. Pulmonary arterial pressure may increase due to pulmonary embolism and may lead to pulmonary arterial hypertension as a result of recurrent embolisms. Here, we report a case where a patient with hydatid cyst had a pulmonary embolism due to hydatid cyst, which resulted in chronic thromboembolic pulmonary hypertension in the chronic process.

Keywords: Hydatid cyst, pulmonary embolism, pulmonary hypertension.

Görkem Berna Koyun, Ömer Tamer Doğan, Emin Koyun. A Case of Pulmonary Hypertension Developing Secondary to Hydatid Cyst Disease. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 56-60

Sorumlu Yazar: Görkem Berna Koyun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale