ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Covid-19 Tanısal Yaklaşımlar [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-08760 | DOI: 10.14744/IGH.2022.08760

Covid-19 Tanısal Yaklaşımlar

Berna Eren Kömürcüoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

COVİD-19 enfeksiyonu, ilk tanımlandığı Aralık 2019 dan günümüze dünya çapında yayılmaya ve ciddi bir mortalite nedeni olmaya devam ediyor. Hastalığın kliniği ilk olarak ateş ve üst solunum yolu semptomlarıyla başlayan ve hızla alt solunum yollarına inerek, pnömoni ile solunum yetmezliğine sebep olan bir viral enfeksiyon olarak tanımlanmıştı.
Günümüzde COVİD-19 enfeksiyonu yeni gelişen varyantlarla bulaşıcılığı artarak, semptomlarında ve klinik seyrinde bazı değişikliklerle seyretmekle beraber, standart tanı yöntemleri ve ana semptomlar belirlenmiştir. En sık görülen semptomlar; akut başlayan ateş, öksürük, halsizlik, tat-koku kaybı myalji ve üst solunum yolu enfeksiyon bulgularıdır. Tanı solunum yolu örneklerinde RT-PCR ile viral RNA saptanması altın standarttır. Serolojik testlerle viral antikor ve antijen saptanması tanıda yardımcı olabilir. Günümüzde tanı ve tedavide birçok yeni yöntem ve ajan araştırılmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, semptomlar, tanı, tanısal yöntemler

Covid-19 diagnostic approaches

Berna Eren Kömürcüoğlu
Izmir Medical Faculyt, Health Science University, Izmir,Turkey, Department of pulmonology

The COVID-19 infection continues to spread worldwide and is a serious cause of mortality since it was first identified in December 2019. The disease was defined as a viral infection that initially started with fever and upper respiratory tract symptoms and rapidly descended to the lower respiratory tract, causing pneumonia and respiratory failure. Today, although the contagiousness of COVID-19 infection has increased with newly developed variants, some changes have been observed in its symptoms and clinical course, the main symptoms and diagnostic methods have been determined. The most common symptoms are; acute onset of fever, cough, malaise, loss of taste and smell are the signs of myalgia and upper respiratory tract infection. Detection of viral RNA by RT-PCR in diagnostic respiratory tract samples is the gold standard.. Detection of viral antibodies and antigens by serological tests may also help in diagnosis. Many new tests continue to be investigated in diagnosis.

Keywords: COVID-19, Symptoms, diagnosis, diagnostic methodsSorumlu Yazar: Berna Eren Kömürcüoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale