ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(3): 77-82

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sibel ÖKTEM AYIK1, Nilgün TAVUSBAY1, Serpil ALPTEKİN1, Önen CEYHAN1, Mert AYDIN1, İpek COŞKUNOL1
Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri, İzmir

İzmir'deki lise öğrencileri arasındaki sigara içme prevalansı ile bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanan bu çalışma kapsamında lise 1.sınıfta okuyan 710 öğrenciye (319'i erkek, 391'i kız; yaş ortalaması 15.7±0.8) ayrıntılı bir anket uygulandı. Sigara içme prevalansının %26.7 (erkeklerde %28.8, kızlarda %25.1) olduğu izlendi. Öğrencilerin %82'i sigaraya özenti nedeniyle başlamış, %24.8'u sigarayı bırakmış, %47.4'i bırakmayı düşünüyordu. Öğrencilerin sigaraya başlama yaşı düştükçe ya da sigara içme süresi arttıkça, bir günde tüketilen sigara miktarı artmaktaydı (p<0.01). Anne-babaların eğitim durumu ile çocukların sigara içme oranları arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık saptandı (p<0.05). Öğrencilerin sigara içmesinde annenin ve evdeki kardeşin önemli bir etken olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç olarak çoçukların sigara içme yaygınlığında aile içi etkileşimin önemli bir faktör olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içimi, lise öğrencileri, prevalans

FACTORS AFFECTING THE CIGARETTE SMOKING HABITS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

Sibel ÖKTEM AYIK1, Nilgün TAVUSBAY1, Serpil ALPTEKİN1, Önen CEYHAN1, Mert AYDIN1, İpek COŞKUNOL1
Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri, İzmir

This study was planned to determine the prevalence of smoking and factors affecting the smoking habit among the high school students in İzmir. A detailed questionnaire was applied to 710 students (319 were male, 391 were female; mean age was 15.7±0.8), who were at the first class of the high school. The prevalence of smoking was 26.7% (for males 28.8%, for females 25.1%). 82% of the students had begun smoking because of imitation.24.8% had quitted and 47.4% intended to quit. The amount of cigarettes that were daily smoked increased as the ages of students were getting younger or smoking habit durations were getting longer. There was a statistically significant relation between the education status of parents and smoking rates of children (p<0.05). The effects of mothers and siblings were determined to be important for the smoking habits of students. It may be concluded that, the interaction between family members is an important factor on the prevalence of smoking habits of students.

Keywords: Smoking, high school students, prevalence

Sibel ÖKTEM AYIK, Nilgün TAVUSBAY, Serpil ALPTEKİN, Önen CEYHAN, Mert AYDIN, İpek COŞKUNOL. FACTORS AFFECTING THE CIGARETTE SMOKING HABITS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(3): 77-82
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale