ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ'NE ALERJİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PRİCK DERİ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 67-73

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ'NE ALERJİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PRİCK DERİ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Nurgül BOZKURT1
Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Denizli, Türkiye

Giriş: Bu çalışmada Denizli'de alerjik şikayet ve hastalıklar nedeni ile alerji ünitesine başvuran hastalarda prick testi ile saptanan alerjenlerin dağılımını tespit etmek ve ülkemizde yapılan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri alerji biriminin kayıtlarından retrospektif olarak elde edilmiştir. Hastanemizin başta göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz olmak üzere çeşitli polikliniklere başvuran, Deri Prick Test (DPT) endikasyonu olan ve alerji ünitesine yönlendirilmiş hastalara 32 adet alerjene duyarlılığın araştırıldığı panel uygulanmıştır. Veriler SPSS-10.0 programında analiz edilmiş ve t-testi ve X2 testi kullanılmıştır. Bulgular: Yaşları 8 ile 80 arasında değişen 727'si kadın toplam 963 kişiye ait DPT sonuçları değerlendirilmiştir. En az bir alerjene duyarlılık %59 oranında bulunmuştur. Kadınlarda tek bir alerjene duyarlılık %17.1, iki alerjene duyarlılık %16.1, üç ve daha fazla alerjene duyarlılık %24.7 oranında tespit edilmiştir. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla %18.3, %16.6 ve %28.5 olarak tespit edilmiştir. Alerjene duyarlılık 50 yaş üzerinde anlamlı düzeyde azalmaktadır. Kadınlarda en fazla ev tozuna (D. Pteronyssinus) (%24.9), beşli ot karışımına (%19.3) karşı duyarlılık saptanmıştır. Erkeklerde ise en fazla ot karışımı(%30.9) ve hububat karışımına (%25.0) duyarlılık saptanmıştır. Ot karışımı ve hububat karışımına duyarlılık erkeklerde kadınlara göre anlamlı düzeyde daha fazla idi. Tartışma: Çalışmada üç ana bulgu dikkat çekicidir. - En az bir alerjene duyarlılık %59, üç ve üzeri alerjene duyarlılık %25.6 olarak bulunmuştur. Alerji testi için gönderilenlerin büyük çoğunluğu kadındır. Bu bulgu alerjik şikayetlerin kadınlarda daha fazla olduğunu göstermektedir. - “Dermatophagoides Pteronyssinus” ve “ot polenleri” en fazla saptanan alerjenlerdir. Alerjik hastalıkların tedavi ve takibinde ve hastaların yaşam kalitesinini yükseltilmesi için hem hastaların hem de yaşanılan bölgedeki alerjen profilinin bilinmesi çok yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Prick deri testi, alerji, Denizli

THE EVALUATION OF SKIN PRICK TEST RESULTS WHO APPLIED PATIENTS WITH ALLERGIC COMPLAINTS IN DENIZLI STATE HOSPITAL

Nurgül BOZKURT1
Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Denizli, Türkiye

Introduction: The aim of this study is to determine the distribution of allergens detected with skin prick tests (SPT) in the patients who applied to allergy unit with allergic diseases and symptoms in Denizli. Also the comparison with other studies in country was aimed. Material and Methods: Data were obtained retrospectively from allergy unit records. A panel with 32 different allergens was applied to the patients with SPT indication. These patients were referred to allergy unit from various clinics (especially chest, ear-nose-throat, etc). Data were analyzed by SPSS-10.0 program. Chi-square and ttests were used at comparisons. Results: SPT results of the 963 patients with allergic complaints were evaluated. 727 of patients were female. Patients were aged between 8 and 80 years. Percentage of patients who were sensitive to one or more allergens was 59%. In female; single allergen sensitivity was 17.1%. Sensitivity to two allergens was 16.1%. Sensitivity rate of three or more allergens have been identified as 24.7%. In male patients; these rates were 18.3%, 16.6% and 28.5% respectively. Also allergen sensitivity has decreased significantly over the age of 50. D. Pteronyssinus (24.9%) and grass mix (19.3%) were the most common allergens in female. Grass mix (31.1%) and cereals (25.0%) were the most common allergens in male. Grass mix and cereals sensitivities were higher in men than women. Discussion: It is noteworthy that; -At least one allergen sensitivity was found as 59% and three or more allergen sensitivity was found as 25.6%. -More women have been sent for testing allergic symptoms. This is indicating that allergic complaints are common in women. -“D.Pteronyssinus” and “grass mix” were the most common identified allergens.It is very useful to know allergen profile of both patients and the region of residence for the treatment and follow-up of allergic patients. It will also improve the quality life of patients.

Keywords: Skin Prick Test, allergy, Denizli

Nurgül BOZKURT. THE EVALUATION OF SKIN PRICK TEST RESULTS WHO APPLIED PATIENTS WITH ALLERGIC COMPLAINTS IN DENIZLI STATE HOSPITAL . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 67-73
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale