ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIMIZDA CİLT METASTAZI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 65-68

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIMIZDA CİLT METASTAZI

Özlem EDİBOĞLU1, Gülsüm ARI1, Fevziye TUKSAVUL1, Fatma D. ÜÇSULAR1, Salih GÜÇLÜ1, Nazan KAÇAR2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Devlet Hastanesi, Tarsus

Akciğer kanserlerinde cilt metastazı %1-12 oranında görülmektedir. Kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan ve cilt metastazı saptanan 15 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların tümü erkek ve yaş ortalaması 57.13(44-77) idi. Histolojik olarak olguların 7'si epidermoid karsinom; 1'i malign epitelyal tümör; 2'si küçük hücreli karsinom; 1'i adenokarsinom; 4'ü tip tayini yapılamayan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu metastazı idi. Olguların tümünde tanı anında cilt metastazı mevcuttu. 1 olguda takibi esnasında ikinci cilt metastazı izlendi. Ortalama yaşam süresi 3(1-11) ay olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, cilt metastazı

THE SKIN METASTASES IN OUR PATIENTS WITH LUNG CANCER

Özlem EDİBOĞLU1, Gülsüm ARI1, Fevziye TUKSAVUL1, Fatma D. ÜÇSULAR1, Salih GÜÇLÜ1, Nazan KAÇAR2
1Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Devlet Hastanesi, Tarsus

Skin metastases of lung cancer is seen in the range of 1-12%. 15 patients who were diagnosed lung cancer in our clinic and who had skin metastases were analyzed retrospectively. The patients were all male and their mean age was 57.13(44-77). The histology of the cases were 7 epidermoid carcinoma, 1 malign epithelial tumor, 2 small cell carcinoma, 1 adenocarcinoma and 4 were undifferentiated nonsmall cell lung carcinoma metastases. All of the patients had skin metastases at the time of diagnosis. In 1 patient a second skin metastases developed during the follow-up. The median survival was found 3(1-11) months.

Keywords: Lung cancer, skin metastases

Özlem EDİBOĞLU, Gülsüm ARI, Fevziye TUKSAVUL, Fatma D. ÜÇSULAR, Salih GÜÇLÜ, Nazan KAÇAR. THE SKIN METASTASES IN OUR PATIENTS WITH LUNG CANCER . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 65-68
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale