ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
AKCİĞER METASTAZLI OPERE TİROİD KARSİNOMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 59-63

AKCİĞER METASTAZLI OPERE TİROİD KARSİNOMU

Mehmet Ali UÇAR1, Enver YALNIZ1, Arzu GÜLER1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Emel Pala ÖZDEN1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Tiroid karsinomları endokrin sistemin en sık görülen malignitesidir. Tiroid papiller karsinom %75-85 ile en sık görülen tipdir, aynı zamanda prognozu en iyi olan tiroid karsinomudur. Kadınlarda daha fazla görülmesine karşın erkeklerde mortalitesi daha yüksektir ve en sık uzak metastazı akciğerlere yapar. Nefes darlığı, öksürük, kilo kaybı, kanlı balgam çıkarma şikayetleri ve akciğer grafisinde milier-mikronodüler lezyonları ile dış merkezde milier akciğer tüberkülozu tanısı alan ve tüberküloz tedavisi başlanan olgu şikayetlerinin devam etmesi üzerine poliklinik başvurusu ile yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucu tiroid karsi-nomunun akciğer metastazı saptandı. Olgu milier akciğer tüberkülozu ile karıştırılması, nüks olmadan akciğere yaygın metastaz yapması ve tipik radyolojisi nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer metastazı, Tiroid karsinomu

LUNG METASTASIS OF OPERATED THYROID CARCINOMA

Mehmet Ali UÇAR1, Enver YALNIZ1, Arzu GÜLER1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Emel Pala ÖZDEN1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Thyroid carcinomas are the most common malignancies of the endocrine systems. Thyroid papillary carcinoma is the most frequent type of thyroid carcinomas with 75-85% and its prognosis is better than the other types. It presents more frequently at women but it is more mortal at men and the most usual metastasis appears on lungs. A-61 year old man who had diagnosed as miliary tuberculosis with shortness of breath, cough, hemoptisy, weight loss and with the radiology of miliary-micronodular lesions and had been treated with antituberculosis drugs at a different hospital was referred to our clinic, since his complaints have still occured. After the examinations, the lung matastasis of thyroid carcinoma was determinated. We present this case because of thyroid carcinoma has typical radiological images, it can be confused with milier tbc, it can occur with diffuse lung metastases without relaps.

Keywords: Lung metastasis, Thyroid carsinoma

Mehmet Ali UÇAR, Enver YALNIZ, Arzu GÜLER, Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Emel Pala ÖZDEN. LUNG METASTASIS OF OPERATED THYROID CARCINOMA . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 59-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale