ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SAĞ ARKUS AORTA ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(3): 107-109

SAĞ ARKUS AORTA ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülistan KARADENİZ1, Duygu ÜNALMIŞ1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Sağ arkus aorta nadir görülen bir anomalidir. Beraberinde diğer vasküler ve kardiak anomaliler de olabilmektedir. Bu anomali basıya bağlı disfaji veya dispne şikayetlerine yol açabilir. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) anomali kolayca izlenebilir. Ağrı yakınması ile başvuran olgumuzun çekilen göğüs radyografisi ve Toraks BT'sinde kitle lezyonu ile birlikte sağ arkus aorta anomalisi saptanmış olup nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağ arkus aorta, bilgisayarlı tomografi

RIGHT AORTIC ARCH ANOMALY: CASE REPORT

Gülru POLAT1, Melih BÜYÜKŞİRİN1, Gülistan KARADENİZ1, Duygu ÜNALMIŞ1, Gültekin TİBET1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Right aortic arch is an anomaly which is rarely seen. Other cardiovascular anomalies may accompany this phenomenon. Dyspnea and dysphagia may be due to pushing effect of this anomaly. It can be demonstrated by thorax computed tomography (CT) easily. Mass lesion together with right aortic arch identified on chest radiography and thorax CT of the case who applied with the complaint of pain. This rarely seen case presented with literature.

Keywords: Right aortic arch, computed tomography

Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülistan KARADENİZ, Duygu ÜNALMIŞ, Gültekin TİBET. RIGHT AORTIC ARCH ANOMALY: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2005; 19(3): 107-109
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale