ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 79-83

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Sivas

Son birkaç onyılda solunum yetmezliğinin sistemik etkileri araştırılmıştır. Hiperkapni böbrek kan akımını azaltarak sekonder hiperaldosteronizm yapmakta oysa hipoksi plazma aldosteron düzeylerini düşürmektedir. Hipoksik şartlarda salgılanan atriyal natriüretik peptid anjiyotensin II'ye bağlı aldosteron salınımını inhibe etmektedir. Hipoksi, hem atriyal natriüretik peptid düzeyini arttırarak hem de aldosteron düzeyini düşürerek ödem formasyonunu engelleyebilirken hiperkapni sodyum retansiyonunu uyararak ödem oluşumunu teşvik etmektedir. Biz bu yazımızda solunum yetmezliğinde renin-anjiyotensin sisteminde meydana gelen değişiklikleri derledik.

Anahtar Kelimeler: Solunum yetmezliği, renin, anjiyotensin

RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM IN RESPIRATORY FAILURE

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Sivas

The systemic effects of respiratory failure were investigated in last some decades. Hypercapnia causes secondary hyperaldosteronism by reducing renal blood flow whereas hypoxia reduces plasma aldosterone levels. Atrial natriuretic peptid secreted under hypoxic conditions inhibit angiotensin IIinduced aldosterone release. Hypoxia may prevent edema formation by both reducing aldosterone and increasing atrial natriuretic peptide levels whereas hypercapnia promotes edema formation by stimulating sodium retention. We reviewed the alterations of renin-angiotensin system in respiratory failure in this article.

Keywords: Respiratory failure, renin, angiotensin

Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT. RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM IN RESPIRATORY FAILURE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 79-83
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale