ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: SKLEROZAN HEMANJİOM [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 131-134

NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: SKLEROZAN HEMANJİOM

Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET2, Soner GÜRSOY2, Halil TÖZÜM2, Nur YÜCEL3
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Mersin, Türkiye
2Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye
3Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pataloji, İzmir, Türkiye

Genellikle preoperatif olarak malign veya benign ayrımı net yapılamayan ve genellikle rastlantısal olarak saptanan akciğerin sklerozan hemanjiomu; kadınlarda ve 30 ile 50 yaşlar arasında daha sık görülen ve soliter pulmoner nodül şeklinde ortaya çıkan, sıklıkla benign nitelikli nadir bir tümördür. Altmış yaşında kadın hasta öksürük, bulantı, kusma şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (TBT) sol akciğer orta zonda 3 cm.'lik kitle lezyonu saptandı. Yapılan bronkoskopide sol üst lob anterior segmentte dıştan bası bulguları izlendi. Lezyon sol üst lobektomi ile çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu sklerozan hemanjiom olarak rapor edildi. Hasta takibinin ikinci yılında olup, sorun veya nüks izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Sklerozan hemanjiom, akciğer

A RARE LUNG TUMOR: SCLEROSING HEMANGIOMA OF THE LUNG

Cemil KUL1, Ahmet ÜÇVET2, Soner GÜRSOY2, Halil TÖZÜM2, Nur YÜCEL3
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Mersin, Türkiye
2Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye
3Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pataloji, İzmir, Türkiye

Clinically, there was no dicrimination preoperatively between malign and benign tumors. İn literature; lung sclerozan hemangioma determined incidentally in women at 30-50 years old , in the form of a solitary pulmonary nodule. It is rare and usually a benign tumor. A 60 years old female patient applied with cough, sickness and vomitting. There was a 3 cm. mass in the left middle zone on Thoracal CT. External occlusion findings seen on anterior segment bronchus of upper lobe in bronchoscopy. Bronchoscopic biopsy results were benign. Left upper lobectomy was performed. Histopathologically it was reported as sclerosing hemangioma. The patient is on the second year of the follow up and there was no problem or recurrence.

Keywords: Sclerosing hemangioma, pulmonary

Cemil KUL, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Halil TÖZÜM, Nur YÜCEL. A RARE LUNG TUMOR: SCLEROSING HEMANGIOMA OF THE LUNG. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(2): 131-134
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale