ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
RENAL HÜCRELİ KANSERLİ OLGUDA HIZLI GELİŞEN MALİGN PLEVRAL SIVI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 137-141

RENAL HÜCRELİ KANSERLİ OLGUDA HIZLI GELİŞEN MALİGN PLEVRAL SIVI

Emine ARGÜDER1, Serap BİLEN HIZEL1, Dilek AYDIN1, Izak DALVA2, Sadık MUALLAOĞLU3, Ali KÖKSAL4, Okan AKHAN4
1Bayındır Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara
2Bayındır Hastanesi, Üroloji, Ankara
3Bayındır Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara
4Bayındır Hastanesi, Radyoloji, Ankara

61 yaşında bayan hasta şiddetli nefes darlığı yakınması nedeniyle başvurdu. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografide (BT) bilateral massif plevral efüzyon, her iki plevral yüzeyde çok sayıda nodüler lezyon ve pulmoner nodüller saptandı. Ayrıca abdominal BT'de sağ renal tümör tespit edildi. BT rehberliğinde sağ renal lezyondan yapılan iğne biyopsisi renal hücreli kanseri (RHK) düşündürmekteydi. Sonrasında sağ böbrek için radikal nefrektomi uygulandı. Radikal nefrektomi ve takiben sunitinib kemoterapisine rağmen plevral lezyonlarda hızlı ilerleme ve lenfanjitis karsinomatosis gelişti. RHK sıklıkla toraksı etkilemesine karşın masif efüzyona neden olarak karşımıza çıkması nadirdir ve genellikle tanı konuktan sonraki dönemde ortaya çıkar. Bu olgu RHK'nın başlangıç bulgusu olarak massif efüzyona bağlı şiddetli nefes darlığı olması nedeniyle burada sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Renal hücreli kanser, plevral metastaz, nefes darlığı

SUDDEN ONSET MALIGN PLEURAL EFFUSION IN CASE WITH RENAL CELL CARCINOMA

Emine ARGÜDER1, Serap BİLEN HIZEL1, Dilek AYDIN1, Izak DALVA2, Sadık MUALLAOĞLU3, Ali KÖKSAL4, Okan AKHAN4
1Bayındır Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara
2Bayındır Hastanesi, Üroloji, Ankara
3Bayındır Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara
4Bayındır Hastanesi, Radyoloji, Ankara

A 61-year-old woman was admitted with severe dyspnea. A chest X-ray and chest computed tomography (CT) demonstrated bilateral pleural effusion, multiple nodules in both the pleural surface and lunos. In addition to these, an abdominal CT revealed a right renal tumor. A CT-guided needle biopsy of the right kidney lesion suggested renal cell carcinoma (RCC). Radical nephrectomy was performed for the right kidney. The pleural lesions rapidly progressed and lymphangitis carcinomatosis was seen despite right radical nephrectomy and subsequent sunitinib treatment. While the thorax is a frequently affected site of RCC, large effusions are rare and are often only seen after diagnosis. We report a case of renal cell carcinoma due to the initial symptoms being severe dyspnea as a result of large pleural effusion.

Keywords: Renal cell cancer, pleural metastasis, dyspnea

Emine ARGÜDER, Serap BİLEN HIZEL, Dilek AYDIN, Izak DALVA, Sadık MUALLAOĞLU, Ali KÖKSAL, Okan AKHAN. SUDDEN ONSET MALIGN PLEURAL EFFUSION IN CASE WITH RENAL CELL CARCINOMA . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 137-141
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale