ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SPONTAN PNÖMOTORAKSTA AKSİLLER TORAKOTOMİ DENEYİMLERİMİZ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(2): 33-36

SPONTAN PNÖMOTORAKSTA AKSİLLER TORAKOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Sinan ANAR1, Serdar ŞİRZAİ1, Şener YILDIRIM1, Oktay BAŞOK1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Pnömotoraks, göğüs cerrahisinin sık gözlenen ve hayati tehlike arz eden acil müdahale gerektiren hastalığıdır. Sıklıkla tüp torakostomi ve minimal invaziv girişimlerle tedavi edilir. Operasyon seçilmiş olgularda uygulanabilir. Ocak 2005 - Aralık 2006 tarihleri arasında spontan pnömotoraks nedeniyle opere edilen vakalar çalışmaya alındı. Hastalar klinik özellikleri, endikasyon, uygulanan cerrahi işlemler ve sonuçları yönünden retro-spektif olarak incelendi. Çalışmada, spontan pnömotoraks nedeniyle uygulanan cerrahi tedavinin etkinliği ve sonuçlarının incelenmesi amaçlandı. Aksiller torakotomi ile yapılan operasyonların diğer yöntemlerle benzer sonuçlar verdiği saptandı. Düşük maliyeti ve düşük nüks oranı nedeniyle tercih edilebilir bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Spontan pnömotoraks, cerrahi, aksiller torakotomi

AXILLARY THORACOTOMY EXPERIMENTS IN SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

Ahmet ÜÇVET1, Soner GÜRSOY1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Sinan ANAR1, Serdar ŞİRZAİ1, Şener YILDIRIM1, Oktay BAŞOK1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

Pneumothorax is the common and life threatening problem of thoracic surgery, needs urgent intervention. It is commonly treated tube thora-costomy and other less invasive interventions. Surgical operation may be undervent elective patients. The patients who were operated for spontaneous pneumothorax between June 2005 and December 2006, included in this study. The patients were evaluated according to clinical characteristics, indications, surgical procedures and results, retrospectively. There is concordance with the result of axillary thoracotomy and other surgical procedures. Axillary thoracotomy may be preferred because of its cost effectiveness and less recurrence rates.

Keywords: Spontaneous pneumothorax, surgery, axillary thoracotomy

Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Sinan ANAR, Serdar ŞİRZAİ, Şener YILDIRIM, Oktay BAŞOK. AXILLARY THORACOTOMY EXPERIMENTS IN SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(2): 33-36
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale