ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
RETROPERİTONEAL YAĞ DOKUDAN KÖKEN ALAN İNTRATORASİK LİPOM: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 69-71

RETROPERİTONEAL YAĞ DOKUDAN KÖKEN ALAN İNTRATORASİK LİPOM: OLGU SUNUMU

Serpil SEVİNÇ1, Gökhan YUNCU1, Ahmet ÜÇVET1, Funda ÖZSİNAN1, Oktay BAŞOK1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Altmış yedi yaşında erkek hastanın rastlantısal olarak çekilen akciğer radyogramında sağ parakardiak alanda dansite saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ hemitoraks posterolateralinden (Bochdalek aralığından) diyafragma altında retroperitoneal alana doğru uzanan yağ dansitesinde kitle lezyonu mevcuttu. Sınırlı torakotomi ile 15x10x5 cm boyutunda olan ve retroperitoneal alan uzanım gösteren tümör saptandı ve tümör komplet olarak çıkartıldı. Histopatolojik olarak tümör matür lipom tanısı aldı. Tümörün retroperitoneal yağ dokudan kaynaklandığı ve Bochdalek aralığından posterior mediastinuma herniye olduğu düşünüldü. Mediastende nadir görülmesi nedeni ile sunulmaya uygun görüldü.

Anahtar Kelimeler: Lipom, mediasten, retroperiton

INTRATHORACIC LIPOMA ARISING FROM RETROPERITONEAL FATTY TISSUE: CASE REPORT

Serpil SEVİNÇ1, Gökhan YUNCU1, Ahmet ÜÇVET1, Funda ÖZSİNAN1, Oktay BAŞOK1
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

There was found abnormal shadow at the right paracardiac zone on a 67-year-old man patient's chest radiograph which was taken incidentally. Computed tomography (CT) scan revealed a homogeneous mass of fatty density at the right hemithorax extended into the retroperitoneal space through the foramen of Bochdalek. The tumor, 15 x 10 x 5 cm in size, was extended into the retroperitoneal space and caried off completely with limited thoracotomy. Histopathologically the tumor was diagnosed as a mature lipoma. This tumor was considered to originated from the retroperitoneal fatty tissue and to herniate into the posterior mediastinum through the foramen of Bochdalek. The case is presented because of its rare occurrence in the mediastinum.

Keywords: Lipoma, mediastinum, retroperitoneum

Serpil SEVİNÇ, Gökhan YUNCU, Ahmet ÜÇVET, Funda ÖZSİNAN, Oktay BAŞOK. INTRATHORACIC LIPOMA ARISING FROM RETROPERITONEAL FATTY TISSUE: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2003; 17(2): 69-71
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale