ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
PLEVRAL TUTULUM GÖSTEREN BİR ROMATOİD ARTRİT OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 65-70

PLEVRAL TUTULUM GÖSTEREN BİR ROMATOİD ARTRİT OLGUSU

Nilüfer ASLANKARA1, Nimet AKSEL1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ali Galip YENER1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
4Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir

Romatoid artrit sistemik otoimmün bir hastalıktır. Pulmoner tutulum romatoid artritin en sık görülen ekstraartiküler bulgusudur. Plevral efüzyon romatoid artritin nadir bir komplikasyonudur ve efüzyonun ayırd ettirici sitopatolojik özellikleri vardır. Plörezi genellikle hastalığın eklem tutulumundan sonra, ancak bazen eklem tutulumuyla aynı anda ya da daha önce ortaya çıkabilir. Romatoid artrit tanısıyla 3 yıldır metotreksat kullanmakta iken tek taraflı eksuda niteliğinde plevral efüzyon gelişen, histopatolojik olarak romatoid artitin plevra tutulumuna bağlı olduğu gösterilen, steroid tedavi eklenmesiyle sıvının gerilediği, 40 yaşında kadın olgu, nadir görülmesi nedeniyle sunulmaya uygun bulundu.

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Plevral Efüzyon

A CASE WITH RHEUMATOID ARTHRITIS PRESENTING PLEURAL MANIFESTATION

Nilüfer ASLANKARA1, Nimet AKSEL1, Aydan ÇAKAN1, Ayşe ÖZSÖZ1, Ali Galip YENER1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
4Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniği, Patoloji Bölümü, İzmir

Rheumatoid arthritis is a systemic autoimmune disease. Pulmonary involvement is the most common extraarticulary finding in rheumatoid arthritis. Pleural effusion is relatively uncommon complication of rheumatoid arthritis and has distinctive cytopathologic features. It may occur before, concurrently with, or after the development of joint manifestations of the disease. A 40-years-old woman, who developed unilateral exudative pleural effusion, while receiving methot-rexate (MTX) for rheumatoid arthritis (RA), histo-pathologically proved to be caused by pleural involvement of rheumatoid arthritis, resolving after addition of corticosteroid to treatment has been reported, because it is rarely seen.

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Pleural Effusion

Nilüfer ASLANKARA, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Ali Galip YENER. A CASE WITH RHEUMATOID ARTHRITIS PRESENTING PLEURAL MANIFESTATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 65-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale