ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
RESPİRATUAR BRONŞİYOLİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(3): 141-146

RESPİRATUAR BRONŞİYOLİT İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1, Tanseli GÖNLÜGÜR1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Respiratuar bronş iyolit başlıca sigara içicilerinde görülen, respiratuar bronşiyollerin sık gözlenen bir enflamatuar lezyonudur. Histolojik görünüm, respiratuar bronşiyoller ile komşu hava boşluklarındaki pigmente makrofajlar ve minimal mural enflamasyon ile karakterizedir. Bazen sigara içicilerinin bronşiyoliti diye de adlandırılan respiratuar bronşiyolit genelde hafif olup olguların çoğu asemptomatiktir. Bazı olgularda alveoldeki kümeleşme ve bronşiyoldeki enflamasyon bir interstisyel akciğer hastalığının klinik, fizyolojik ve radyolojik bulgularını oluşturabilecek kadar şiddetli olabilmektedir. Biz bu yazımızda respiratuar bronşiyolit ile ilişkili intersisyel akciğer hastalığı hakkındaki literatürü derledik.

Anahtar Kelimeler: Bronşiyolit, respiratuar, akciğer hastalıkları, interstisyel, sigara

RESPIRATORY BRONCHIOLITIS-ASSOCIATED INTERSTITIAL LUNG DISEASE

Uğur GÖNLÜGÜR1, İbrahim AKKURT1, Tanseli GÖNLÜGÜR1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Respiratory bronchiolitis is a common inflammatory lesion of respiratory bronchioles that occurs mainly in smokers. The histological appearance is characterized by the accumulation of pigmented macrophages within respiratory bronchioles and surrounding airspaces with minimal mural inflammation. Respiratory bronchiolitis, sometimes called smoker's bronchiolitis, is usually mild and the majority of patients are asymptomatic. In some patients, the extent of alveolar accumulation and bronchiolar inflammation is severe enough to cause clinical, physiological, and radiological features of interstitial lung disease. In this paper, we reviewed related literature of respiratory bronchiolitisassociated interstitial lung disease.

Keywords: Bronchiolitis, respiratory, lung diseases, interstitial, smoking

Uğur GÖNLÜGÜR, İbrahim AKKURT, Tanseli GÖNLÜGÜR. RESPIRATORY BRONCHIOLITIS-ASSOCIATED INTERSTITIAL LUNG DISEASE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2004; 18(3): 141-146
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale