ISSN: 1300-4115
Covid-19 Pandemisinde Göğüs Cerrahisi Pratiği [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 89-94 | DOI: 10.5222/IGH.2020.64936

Covid-19 Pandemisinde Göğüs Cerrahisi Pratiği

Kenan Can Ceylan1, Arkın Acar2
1S.B.U. İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2S.B.U. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Erzurum, Türkiye

Covid-19 hastalığı, 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olan ilan edilmiş ve tüm hastaneleri zor durumda bırakmıştır. Hastanelerdeki kaynak yönetiminin kritik önem taşıdığı bu dönemde, birçok branşta elektif operasyonlar ertelenmiş olup hangi operasyonların yapılabileceği konusunda birçok görüş yer almaktadır. Göğüs cerrahisi branşı, her ne kadar Covid-19 hastalığının komplikasyon yönetiminde yer alan bir branş olsa da, diğer branşlardan farklı olarak cerrahi zamanlamasının çok önemli olduğu onkolojik hastalıklarla ilgilenmektedir. Bu derlemede Covid-19 pandemisinde, göğüs cerrahisi pratiğinin nasıl olması gerektiği literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, göğüs cerrahisi, tüp torakostomi, operasyon.

Thoracic Surgery Practice in Covid-19 Pandemic

Kenan Can Ceylan1, Arkın Acar2
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Medical Practice and Research Center, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Erzurum, Turkey

Covid-19 disease was declared a pandemic by the World Health Organization in 2020, leaving all hospitals in a difficult situation. In this period, when resource management in hospitals is of critical importance, elective operations in many specialties have been postponed, and there are many opinions about which operations can be performed. Although thoracic surgery is a specialty involved in the complication management of Covid-19 disease, unlike other specialties, it deals with oncological diseases where the timing of the surgery is vital. In this review, how the thoracic surgery practice should be in the Covid-19 pandemic is presented in the light of the literature.

Keywords: Covid-19, pandemic, thoracic surgery, tube thoracostomy, operation.

Kenan Can Ceylan, Arkın Acar. Thoracic Surgery Practice in Covid-19 Pandemic. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 89-94

Sorumlu Yazar: Arkın Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale