ISSN: 1300-4115
KONJENİTAL LOBER AMFİZEM-OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(3): 189-191

KONJENİTAL LOBER AMFİZEM-OLGU SUNUMU

Saadet AKKUŞ1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu MUSAFFA SALEPCİ1, Sevda Şener CÖMERT1, Hatice ERYİĞİT2
1Sağlık Bilimleri üniversitesi Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri üniversitesi Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Konjenital lober amfizem (KLA) etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, alt solunum yollarının hiperiflasyonu ile karakterize gelişimsel bir anomalidir. Genellikle çocukluk çağında tanınan bu nadir patolojiyi, erişkin yaşta ortaya çıkan bir olgu ile sunmayı amaçladık. Sırt ağrısı ve dispne şikayetleriyle başvuran 28 yaşında erkek hasta sol akciğer alt lobda lokalize havalanma artışı izlenmesi üzerine ileri tetkik edildi. Dinamik bilgisayarlı tomografi KLA ve bronşial atrezi ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hasta KLA ön tanısı ile göğüs cerrahisine yönlendirildi ve torakaskopik wedge rezeksiyon uygulandı. Nadir görülen bir hastalık olan KLA’nın erişkin yaşta tanı alması ise çok daha nadir görülen bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Konjenital lober amfizem; bronşial atrezi

CONGENITAL LOBAR EMPHYSEMA-CASE PRESENTATION

Saadet AKKUŞ1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu MUSAFFA SALEPCİ1, Sevda Şener CÖMERT1, Hatice ERYİĞİT2
1Sağlık Bilimleri üniversitesi Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri üniversitesi Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

Congenital lobar emphysema(CLE) is a congenital abnormality with an unknown ethiology characterized by hyperinflation of lower respiratory tract. It is an unfrequent rare clinical condition, often recognised during early childhood. We aimed to present a rare adulthood presentation. A 28-year-old male patient presented with back pain and dyspnea. Further clinical investigation was undertaken due to localised hyperinflation in left lower lobe. Dynamic computed tomography results were consistent with CLE and bronchial atresia. The patient underwent thoracoscopic wedge resection. CLA is a rare clinical condition, diagnosis during adult ages is even rarer.

Keywords: Congenital lobar emphysema; bronchial athresia

Saadet AKKUŞ, Elif TORUN PARMAKSIZ, Banu MUSAFFA SALEPCİ, Sevda Şener CÖMERT, Hatice ERYİĞİT. CONGENITAL LOBAR EMPHYSEMA-CASE PRESENTATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2017; 31(3): 189-191
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale