ISSN: 1300-4115
ÜÇ BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANS-TORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ: 3 OLGU NEDENİ İLE [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 101-107

ÜÇ BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANS-TORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ: 3 OLGU NEDENİ İLE

Coşkun DOĞAN1, Tolga Sinan GÜVENÇ2, Hacer Ece ÖZCAN3
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Ultrasonografi cihazı ile akciğerin periferik yerleşimli tümörlerine yapılan trans torasik ince iğne aspirasyon biyopsisi çok uzun zamandır yapılan ve başarısı birçok bilimsel yayın ile kanıtlanmış bir yöntemdir. Hastaların radyasyona maruz kalmaması, işlemin daha düşük maliyetli olması ve reel time görüntü alınması çoğu zaman ultrasonografi eşliğinde yapılan biyopsileri daha avantajlı kılmaktadır. Normal standart ultrasonografi cihazlarına yapılan iki boyutlu bir tarama sonrası bir bölgenin derinlik boyutunun da katılarak en uzunluk ve derinlik boyutlarının real time bir monitörde gösterebilme özelliği ile üç boyutlu görüntüler elde edilmiştir. Üç boyutlu ultrasonografinin bu özelliği sayesinde solid yapıların hacimleri bir bütün olarak gösterilebilir. Literatürü araştırdığımızda akciğer tümörlerinde üç boyutlu ultasonografi rehberliğinde yapılan biyopsi ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlamadığımız ve akciğerin periferik tümörlerine biyopsi yapmak için yeni bir yöntem olabileceğini düşündüğümüz için üç boyutlu ultrasonogrfi eşliğinde akciğerin periferik yerleşimli tümörü buluna üç olguya yapılan trans torasik ince iğne aspirasyon biyopsisi işlemini literatür eşliğinde paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Üç boyutlu ultrasonografi, Trans-torasik ince iğne aspirasyon biyopsisi

THREE-DIMENSIONAL ULTRASONOGRAPHY-GUIDED TRANSTHORACIC FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY: THREE CASE REPORTS

Coşkun DOĞAN1, Tolga Sinan GÜVENÇ2, Hacer Ece ÖZCAN3
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Ultrasonography-guided transthoracic fine needle biopsy is a widely employed and scientifically proven technique for the diagnosis of peripheral tumors of lung. Ultrasonography guiding is advantageous as there is no exposure to ionising radiation, could be employed in real time and the associated costs are low. Three dimensional ultrasonography is a recent technique that allows real time three-dimensional imaging of target area, therefore adding depth to conventional twodimensional scanning. Solid masses could be shown in full-volume with three-dimensional ultrasonography. There are no current reports in literature that defines utilization of threedimensional ultrasonography as a guide to transthoracic fine needle aspiartion biopsy. In this report, we shared our experiences with threedimensionsional ultrasonography-assisted transthoracic fine-needle aspiration biopsy in three patients with peripherally located lung lesions.

Keywords: Lung Cancer, Three-dimensional ultrasonography, transthoracic fine needle aspiration biopsy

Coşkun DOĞAN, Tolga Sinan GÜVENÇ, Hacer Ece ÖZCAN. THREE-DIMENSIONAL ULTRASONOGRAPHY-GUIDED TRANSTHORACIC FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY: THREE CASE REPORTS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 101-107
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale