ISSN: 1300-4115
NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU: İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 95-99

NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU: İNTESTİNAL TÜBERKÜLOZ

Ferhat EKİNCİ1, Feyza ARSLAN1, Alper AYGEN1, Utku Erdem SOYALTIN1, Coşkun YILDIZ2, Ümit BAYOL3, Alp ÖZGÜZER3, Harun AKAR1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Tüberküloz (TBC); tüm dünyada insidansı halen artmakta olan önemli bir sağlık sorunudur. Akciğer dışı yerleşimli tüberküloz olgularına geçmişe nazaran çok daha sık rastlanmaktır. İntestinal tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde halen görülmekte olan ve vakaların yaklaşık 1/3'ünde pulmoner tüberkülozun eşlik ettiği bir hastalıktır. Gastrointestinal sistem (GİS) tüberkülozu karın ağrısı, diyare, kilo kaybı, gece terlemesi ve nadiren GİS kanama şeklinde karşımıza çıkabilir. İntestinal tüberkülozun, başlıca enflamatuar barsak hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıkla klinik benzerlik göstermesi nedeniyle tanısı zordur. GiS tüberkülozunun tanısı zor olabilir ve tanıda en önemli öğe TBC' nin akla getirilmesidir. Karın ağrısı, ishal, halsizlik, kilo kaybı, asit ile karşımıza gelen GIS tüberkülozu tanısı alan olgumuzu tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akciğer dışı tüberküloz, asit

A RARE CASE OF EXTRA-PULMONARY TUBERCULOSIS: INTESTINAL TUBERCULOSIS

Ferhat EKİNCİ1, Feyza ARSLAN1, Alper AYGEN1, Utku Erdem SOYALTIN1, Coşkun YILDIZ2, Ümit BAYOL3, Alp ÖZGÜZER3, Harun AKAR1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Tuberculosis (TB) is an important health issue with a rising incidance all around the world. Extrapulmonary tuberculosis cases are encountered much more frequently compared to past. Intestinal tuberculosis (IT) is still seen in developing countries, and approximately one-third of the cases are accompanied by pulmonary tuberculosis. Gastrointestinal system (GIS) tuberculosis may present as abdominal pain, diarrhea, weight loss, nighttime sweating and rarely GIS bleeding. The diagnosis of IT is difficult because it mimics many other disorders especially inflammatory bowel diseases. The diagnosis of the GIS tuberculosis may be difficult. The most important entity in the diagnosis is to consider TB. We would like to discuss our case diagnosed as GIS tuberculosis presenting with abdominal pain, diarrhea, fatigue, weight loss, ascite.

Keywords: Extrapulmonary tuberculosis, ascite

Ferhat EKİNCİ, Feyza ARSLAN, Alper AYGEN, Utku Erdem SOYALTIN, Coşkun YILDIZ, Ümit BAYOL, Alp ÖZGÜZER, Harun AKAR. A RARE CASE OF EXTRA-PULMONARY TUBERCULOSIS: INTESTINAL TUBERCULOSIS . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 95-99
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale