ISSN: 1300-4115
TÜBERKÜLOZA BAĞLI OTİTİS MEDİA: OLGU SUNUMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 203-206

TÜBERKÜLOZA BAĞLI OTİTİS MEDİA: OLGU SUNUMU

Cenk KIRAKLI1, Özgür BATUM1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Semih ÖNCEL2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Tüberküloza bağlı otitis media (TOM), nadir görülen bir ekstrapulmoner tüberküloz tiplerinden bir tanesidir. Tanı ve tedavide gecikme olması durumunda fasiyal paralizi, fistül gelişimi, santral sinir sistemi tüberkülozu ve kalıcı işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Literatürde, uzun süre nonspesifik antibiyotik tedavisi almasına rağmen düzelme olmayan, süpüratif otitis media tanısı olan ve sonradan tüberküloza bağlı otitis media saptanan nadir sayıda olgu bildirilmiştir. Tanı konulduktan sonra uygun antitüberküloz tedavi ile hastalar genellikle düzelir. Bu makalede, uzun süre antimikrobiyal tedavi ile düzelmeyen kronik süpüratif otiti olan ve sonunda tüberküloza bağlı otitis media TOM tanısı alan yirmi dört yaşında bayan olgu, literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, otitis media, kulak tüberkülozu

TUBERCULOUS OTITIS MEDIA: CASE REPORT

Cenk KIRAKLI1, Özgür BATUM1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Salih Zeki GÜÇLÜ1, Semih ÖNCEL2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Tuberculous otitis media (TOM) is a rare type of extrapulmonary tuberculosis. Severe complications such as facial paralysis, fistulization, tuberculosis of the central nervous system and permanent deafness may occur in case of diagnosis and treatment delay. Patients usually can be cured with appropriate antituberculous therapy after diagnosis. In this paper, a 24 years old woman who had chronic supurative otitis media despite antimicrobial therapy and finally diagnosed as TOM is discussed in the light of the literature.

Keywords: Tuberculosis, otitis media, ear tuberculosis

Cenk KIRAKLI, Özgür BATUM, Ahmet Emin ERBAYCU, Salih Zeki GÜÇLÜ, Semih ÖNCEL. TUBERCULOUS OTITIS MEDIA: CASE REPORT . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 203-206
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale