ISSN: 1300-4115
MEDİASTENİN DEV TERATOMU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 71-74

MEDİASTENİN DEV TERATOMU

Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Serdar ŞİRZAİ1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Oktay BAŞOK1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Teratomlar en sık rastlanan mediastinal germ hücreli tümörlerdir. Bununla birlikte anterior mediasten, ekstragonadal tutulumun en sık olduğu bölgedir. Matür teratomların büyük bir çoğunluğu histolojik olarak iyi diferansiye ve benigndir. Ankapsüle bir kitle ile karakterizedir ve yer yer kistik yer yer de solid alanlar içerirler. Bu sunumda, beş haftadır devam eden göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırılan ve dev mediastinal kitle tespit edilen, 43 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Torasik bilgisayarlı tomografi taramasında, sağ anterior mediasten kaynaklı, düzgün sınırlı ve yer yer yağ doku dansiteleri içeren heterojen bir kitle lezyonu görüldü. Fiberoptik bronkoskopide endobronşial lezyon izlenmedi. Olguya sağ torakotomi yapıldı ve kistik bir lez-yonla karşılaşıldı. Mediastinal plevra ve perikarda yaygın yapışıklıklar gösteren lezyon, cerrahi ile komplet olarak çıkarıldı. Histopatolojisi, "matür kistik teratom" şeklinde rapor edildi. Cerrahiye bağlı herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hasta postoperatif 6. günde taburcu edildi. 15 aydır asemptomatik olarak takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teratom, mediasten

A GIANT TERATOMA OF MEDIASTINUM

Soner GÜRSOY1, Ahmet ÜÇVET1, Serdar ŞİRZAİ1, Cemil KUL1, Halil TÖZÜM1, Ata ÖZTÜRK1, Oktay BAŞOK1
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Teratomas are the most common mediastinal germ cell tumors. Moreover, the anterior mediastinum is the most common extragonadal primary site. The vast majority are mature teratomas that are histologically well differentiated and benign. It is an encapsulated mass characterized by the presence of cystic and solid areas. This is the report of a 43 years old woman presenting with chest pain for five months that was hospitalized with findings of a giant mediastinal masses. A smoothly lobulated mass with heterogeneous density suggesting fat tissue, which originated from the right anterior mediastinum was showed at thoracic computerized tomography scan. Endobronchial lesion was not seen in fiberoptic bronchoscopy. We performed right thoracotomy, observed a cystic lesion. Complete removal of the lesion was performed at the operation as it was adherent to the pericadium and medistinal pleura. It was reported "mature cystic teratoma" on pathologically. No surgical complication was observed. She discharged at the 6.th day of the operation. The case is being followed asymtomatically for fifteen month.

Keywords: Teratomas, mediastinum

Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Serdar ŞİRZAİ, Cemil KUL, Halil TÖZÜM, Ata ÖZTÜRK, Oktay BAŞOK. A GIANT TERATOMA OF MEDIASTINUM . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2007; 21(3): 71-74
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale