ISSN: 1300-4115
SANTRAL YERLEŞİMLİ PULMONER PAPİLLER ADENOMA [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 109-112

SANTRAL YERLEŞİMLİ PULMONER PAPİLLER ADENOMA

Nurettin YİYİT1, Haluk ŞAŞMAZ1, Zafer KÜÇÜKODACI2, Fatih Hikmet CANDAŞ1, Akın YILDIZHAN1, Rauf GÖRÜR1, Turgut IŞITMANGİL1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul, Türkiye

Pulmoner papiller adenom oldukça nadir karşılaşılan bir tümördür. Malign potansiyeli tam olarak anlaşılamamış olsa da benign kabul edilmektedir. Sıklıkla akciğer grafisinde tesadüfen saptanan periferik yerleşimli lezyonlar olarak tespit edilmektedirler. Hastamızın akciğer grafisinde sağ tarafta iyi sınırlı yuvarlak bir kitle lezyonu görüldü. Kitle lezyonu için sağ torakotomi ile enukleasyon ve kapitonaj ameliyatı yapıldı. Patolojik inceleme sonucu pulmoner papiller adenoma olarak rapor edildi. Literatürde günümüze kadar yirmi üç hasta rapor edilmiş olgu bulunmaktadır. Bildirilen olgularda en büyük lezyon çapı 3 cm iken olgumuzda 4 cm çapında idi. Postoperatif olarak pulmoner papiller adenom tanısı konulan hastamız nadir olması ve santral yerleşimli olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Papiller adenom, tip II pnömosit, Clara hücresi

CENTRALLY LOCALISED PULMONARY PAPILLARY ADENOMA

Nurettin YİYİT1, Haluk ŞAŞMAZ1, Zafer KÜÇÜKODACI2, Fatih Hikmet CANDAŞ1, Akın YILDIZHAN1, Rauf GÖRÜR1, Turgut IŞITMANGİL1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul, Türkiye

Pulmonary papillary adenoma is an extremely rare tumor and considered benign although its malignant potential is not completely understood. It is usually detected incidentally as peripheral lesions in chest radiography. A round mass lesion with regular margins was observed on the right side of our patient's chest radiography. The mass was enucleated and capitonnage was performed via right thoracotomy. Pathological examination was reported as papillary adenoma. Twenty three cases have been reported in the literature. While the largest diameter of lesions had been 3 cm in reported cases, the diameter of our patient's lesion was 4 cm. We present our postoperatively diagnosed papillary adenoma case due to its rarity and central location.

Keywords: Papillary adenoma, type II pneumocyte, Clara cell

Nurettin YİYİT, Haluk ŞAŞMAZ, Zafer KÜÇÜKODACI, Fatih Hikmet CANDAŞ, Akın YILDIZHAN, Rauf GÖRÜR, Turgut IŞITMANGİL. CENTRALLY LOCALISED PULMONARY PAPILLARY ADENOMA . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2015; 29(2): 109-112
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale