ISSN: 1300-4115
ERİŞKİN HASTADA KİSTİK BRONŞEKTAZİYE ETYOLOJİK YAKLAŞIM: VAKA TAKDİMİ [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 195-201

ERİŞKİN HASTADA KİSTİK BRONŞEKTAZİYE ETYOLOJİK YAKLAŞIM: VAKA TAKDİMİ

Ayşe BAÇÇIOĞLU KAVUT1, Aslıhan YALÇIN2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Bölümü, Erzurum
2Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Erzurum

Bronşektazi çeşitli hastalıklıkların patolojik yansıması olabilir. Ancak, etyolojik araştırma pek çok vakada hafife alınmaktadır. Burada tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyon öyküsü olan ve ileri yaşta kistik bronşektazi tanısı alan 43 yaşındaki kadın hastayı altta yatan olası hastalıklar açısından araştırdık. Hastanın ailesinde tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcuttu. Son iki dekatta, balgamında Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae tekrarlayan kereler izole edilmişti. Hasta tanı konulmasını takiben, enfeksiyonlar, immün yetmezlik, kistik fibrosis (KF) ve allerjik bronkopulmoner aspergillozis gibi altta yatan hastalıklar yönünden araştırıldı. Terde klor testi, tekrarlayan kereler sınırda pozitif sonuçlandı. Ancak, KF tanısı için genetik mutasyon saptanmadı. Takiben, hastaya özel tedavi verilerek izleme alındı. Bu vaka, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu ve bronşektazisi olan erişkin hastalara yaklaşım yöntemlerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, bronşektazi, kistik fibrosis, ter testi

AETIOLOGICAL INVESTIGATION TO CYSTIC BRONCHIECTASIS IN AN ADULT PATIENT: CASE PRESENTATION

Ayşe BAÇÇIOĞLU KAVUT1, Aslıhan YALÇIN2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Bölümü, Erzurum
2Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Erzurum

Bronchiectasis may be the pathological expression of a large variety of disorders. However, a search for the aetiology is underestimated in many cases. Here, we searched the possible underlying diseases in a 43-year-old woman with recurrent history of sinopulmonary infections who was diagnosed as having cystic bronchiectasis lately. Family history was positive for recurrent respiratory infections. During the last two decades Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae were isolated repeatedly from her sputum. At diagnosis, patient was searched for underlying diseases including infections, immunodeficiency, cystic fibrosis (CF), and allergic bronchopulmonary aspergillosis. Recurrent sweat-chloride test results were reported as borderline. However, no genetic mutations were detected for a diagnose of CF. Next, patient was given an individualized therapy and taken into a follow-up. This case summarizes the screening tools when an adult presents with recurrent respiratory infections and bronchiectasis.

Keywords: Adult, bronchiectasis, cystic fibrosis, sweat test

Ayşe BAÇÇIOĞLU KAVUT, Aslıhan YALÇIN. AETIOLOGICAL INVESTIGATION TO CYSTIC BRONCHIECTASIS IN AN ADULT PATIENT: CASE PRESENTATION . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(3): 195-201
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale