ISSN: 1300-4115
KILIÇ KINI TRAKEA (OLGU SUNUMU) [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 3-4

KILIÇ KINI TRAKEA (OLGU SUNUMU)

Mine GAYAF1, Günseli BALCI1, Sena YAPICIOĞLU1, Emel ÇELİKTEN1
İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanılı 71 yaşında bir erkek olguda kılıç kını trakea tanısı konmuştur. Olgunun tanısı ve ayrıca entübasyonu ile ventilasyonunda yaşanan sorunlar literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kılıç kını trakea, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zor entübasyon

SABER-SHEATH TRACHEA (CASE REPORT)

Mine GAYAF1, Günseli BALCI1, Sena YAPICIOĞLU1, Emel ÇELİKTEN1
İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

The diagnosis of saber-sheath trachea has been established in a 71 years old male patient with chronic obstructive pulmonary disease. The problems during intubation and mecanically ventilation have been reviewed with relevant literatures.

Keywords: Saber-sheath trachea, chronic obstructive pulmonary disease, diffuculty in tracheal intubation

Mine GAYAF, Günseli BALCI, Sena YAPICIOĞLU, Emel ÇELİKTEN. SABER-SHEATH TRACHEA (CASE REPORT) . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2002; 16(2): 3-4
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale