ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Pandeminin 2. Yılında Ne Durumdayız? [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-62634 | DOI: 10.14744/IGH.2022.62634

Pandeminin 2. Yılında Ne Durumdayız?

Mustafa Necmi İLHAN1, Merve Ayık Türk2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Aralık 2019’da ilk olarak Çinin Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla dünya çapında yayılan, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgını günümüzde ciddiyetini devam ettirmektedir. Pandeminin 2. yılında Dünya üzerindeki COVİD-19 sıklığı, ölüm oranları ve bunların ülkelere göre dağılımı incelenmiş, pandemi ile birlikte sağlık sistemlerinde görülen değişimler ve gelecekte bizi bekleyecek olan gelişmeler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, pandemi, sağlık sistemi

What Situation Are We in the 2nd Year of the Pandemic?

Mustafa Necmi İLHAN1, Merve Ayık Türk2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara, Turkey
2Department of Pulmonology, Health Siences University İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

The COVID-19 epidemic, which first emerged in December 2019 in Wuhan, China, spread rapidly around the world, and was accepted as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, continues its seriousness today. In the second year of the pandemic, the prevalence of COVID-19 in the world, mortality rates and their distribution by country were examined, the changes in the health systems with the pandemic and the developments that will await us in the future are presented.

Keywords: COVID-19, pandemic, healthcare systemSorumlu Yazar: Merve Ayık Türk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale