ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
COVID-19 Pnömonisi ve Pnömotoraks: 6 Olguluk Seri [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 52-57 | DOI: 10.14744/IGH.2022.43433

COVID-19 Pnömonisi ve Pnömotoraks: 6 Olguluk Seri

Ceyda Anar, Şebnem Karaoğlanoğlu, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Mehmet Ünal, Bünyamin Sertoğullarından, Onur Turan
İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Hem pnömotoraks hem de pnömomediastinum entübasyonun komplikasyonlarıdır. COVID-19 hastalarında barotravma olmasa bile pnömotoraks veya pnömomediastinum mevcut olabilir. Burada, pnömotoraks ve/veya pnömomediasteni olan 6 hastayı sunuyoruz. COVID PCR testi hepsinde pozitif çıktı. Olguların ikisine tüp torakostomi uygulanmadı. Biri pnömomediastinumdu ve parankimde pnömotoraks yoktu, diğerinde sağ akciğerde minimal pnömotoraks vardı. Yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü ve yaygın cilt altı amfizem ve pnömomediasten öyküsü olan bir olguya bilateral tüp torakostomi uygulandı. Hastalarımızda mortalite olmadı. Sonuç olarak, spontan pnömomediastinum ve pnömotoraks, COVID-19 enfeksiyonunda yaygın bir tablo değildir ve COVID-19 pnömonisinin tedavisinde potansiyel olarak ağırlaştırıcı bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömoni, pnömomediastinum, pnömotoraks.

COVID-19 Pneumonia and Pneumothorax: Series of Six Cases

Ceyda Anar, Şebnem Karaoğlanoğlu, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Mehmet Ünal, Bünyamin Sertoğullarından, Onur Turan
Department of Chest Diseases, Izmir Katip Celebi Ataturk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Both pneumothorax and pneumomediastinum are complications of intubation. Pneumothorax or pneumomediastinum may be present in COVID-19 patients even in the absence of barotrauma. Here, we report 6 patients with pneumothorax and / or pneumomediastinum. COVID PCR test was positive in all. Tube thoracostomy was not per-formed in two of the cases. One of them was pneumomediastinum and there was no pneumothorax in the parenchyma and the other one had minimal pneumothorax in the right lung. Bilateral tube thorocostomy was performed in one of the cases, with a his-tory of hospitalization in the intensive care unit and extensive subcutaneous emphysema and pneumomediastinum. There was no mortality in our patients. Consequently, spontaneous pneumomediastinum and pneumothorax are not a common picture in COVID-19 infection and could potentially be an aggravating factor in the treatment of COVID-19 pneumonia.

Keywords: COVID-19, pneumonia, pneumomediastum, pneumotoraks.

Ceyda Anar, Şebnem Karaoğlanoğlu, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Mehmet Ünal, Bünyamin Sertoğullarından, Onur Turan. COVID-19 Pneumonia and Pneumothorax: Series of Six Cases. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2022; 36(1): 52-57

Sorumlu Yazar: Ceyda Anar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale