ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Covid-19 ve Standart Dışı Tedaviler [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-07279 | DOI: 10.14744/IGH.2022.07279

Covid-19 ve Standart Dışı Tedaviler

Hasan Oktay Emir, Dilek Kazanci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara

Covid-19 enfeksiyonu, SARS-COV-2 virüsü tarafından oluşturulmaktadır. Her yaştan birey SARS-COV-2 enfeksiyonu ve ciddi hastalık riski altındadır. SARS-COV-2 enfeksiyonlu hastalar, semptom olmamasından kritik hastalığa kadar çeşitli klinik belirtiler yaşayabilirler. Covid-19 hastalığının standart tedavisi henüz kesin olarak tanımlanmadı ancak rehberler tarafından önerilen tedaviler yanı sıra standart dışı tedaviler de kullanılmaktadır. Covid-19 hastalığında şimdiye kadar kullanılan tedaviler arasında antiviral grubu ilaçlar, GM-CSF inhibitorleri, IL-1 and IL-6 inhibitorleri, interferonlar, kinase inhibitorleri, non–SARS-CoV-2 IVIG; anti–SARS-CoV-2 monoclonal antibodies ilaçları mevcuttur. Covid-19’un tedavisinde remdesivir, dexamethasone kullanılmaktadır. Ayrıca camostat, favipiravir, molnupiravir gibi antiviral ilaçların çalışması devam etmektedir. Covid-19 ile ilişkili makrofaj aktivasyon sendromunda ise tocilizumab ve sarilumab gibi antisitokin tedaviler kullanılabilir. İnterlökin-1 inhibitörleri, fluvoksamin, intravenöz immünoglobulinler için kesin bir öneri yoktur ve daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Anti SARS-COV-2 monoclonal antikorları tedavi kombinasyon önerileri mevcuttur. Antiviral ilaçlar ve monoclonal antikorlar, konakçı bağışıklık tepkisi oluşmadan önce, Covid-19 sırasında erken dönemde en büyük düzelmeyi göstermektedir. Standart dışı tedavilerin bir kısmı hala çalışma aşamasındadır ve daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: antiviral, dexamethasone, Anti SARS-COV-2 monoclonal antikor, intravenöz immünoglobulinler, Covid-19

Covid-19 and Non-Standard Treatments

Hasan Oktay Emir, Dilek Kazanci
Department of Intensive Care, University of Health Sciences Ankara City Hospital, Ankara

Covid-19 infection is caused by the SARS-COV-2 virus. Individuals of all ages are at risk for SARS-COV-2 infection and serious illness. Patients with SARS-COV-2 infection may experience a range of clinical manifestations, from the absence of symptoms to critical illness. The standard treatment of Covid-19 disease has not been defined yet, but non-standard treatments are also used in addition to the treatments recommended by the guidelines. Treatments used so far in Covid-19 disease include antiviral group drugs, GM-CSF inhibitors, IL-1 and IL-6 inhibitors, interferons, kinase inhibitors, non-SARS-CoV-2 IVIG; Anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies drugs are available. Remdesivir and dexamethasone are used in the treatment of Covid-19. In addition, the study of antiviral drugs such as camostat, favipiravir, molnupiravir continues. Anticytokine treatments such as tocilizumab and sarilumab can be used in the macrophage activation syndrome associated with Covid-19. There is no definitive recommendation for interleukin-1 inhibitors, fluvoxamine, intravenous immunoglobulins and more studies are needed. Anti-SARS-COV-2 monoclonal antibodies treatment combination recommendations are available. Antiviral drugs and monoclonal antibodies show the greatest recovery early during Covid-19, before the host immune response occurs. Some of the non-standard treatments are still under study and more studies are needed.

Keywords: antiviral, dexamethasone, Anti SARS-COV-2 monoclonal antibodies, intravenous immunoglobulins, Covid-19Sorumlu Yazar: Dilek Kazanci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale