ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Bronşektazi şiddeti indeksi ve FACED Skorlaması kullanılarak bronşektazide hastaneye yatış, alevlenme ve mortalite öngörüsü [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. Baskıdaki Makaleler: IGHH-02997 | DOI: 10.14744/IGH.2022.02997

Bronşektazi şiddeti indeksi ve FACED Skorlaması kullanılarak bronşektazide hastaneye yatış, alevlenme ve mortalite öngörüsü

Sertan Bulut1, Harun Karamanli1, Deniz Çelik2
1ANKARA KEÇİÖREN SANATORYUM ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş: Bronşektazi çok boyutlu ve etyolojik olarak farklı bir hastalıktır ve sonuç olarak, genel şiddetini ve prognozunu belirlemek için tek bir referans kullanılamaz. Mortalite, alevlenme ve hastaneye yatışlar için doğrulanmış iki farklı sonuç olan bronşektazi şiddeti değerlendirme anketlerinin (Bronşektazi Şiddeti Endeksi [BSI] ve FACED) karşılaştırılması amaçlanmıştır. BSI ve FACED puanlarının hesaplanabıldığı NCFB'li 107 denek için tıbbi kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Parametreler ile BSI veya FACED skoru arasındaki korelasyonlar değerlendirildi ve BSI ve FACED puanının bağımsız olarak ilişkili değişkenlerini tanımlamak için doğrusal bir regresyon analizi yapıldı. Bulgular: FACED ve BSI ortalama puanları sırasıyla 3.5 ± 1.9 ve 9.8 ± 4.7 olarak belirlendi. FACED ve BSI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (P<0.0001). Pearson Chi-Square (p = 0.0001), tau-b de Kendall (0.59; p = 0.0001). Kappa testi ile iki ölçek arasında %60,7 benzerlik gösterilmiştir (P < 0,0001). Alevlenmelr için BSI ve FACED, 0.758 ve 0.755 ROC eğrisi (AUC) bir değer gösterdi; hastane yatışı için ise ve sırasıyla 0.864 ve 0.597 değerleri tespit edildi. BSI'ın hassasiyeti FACED derecelendirmesinden daha yüksektir (%86'ya karşı %59). Sonuç: İki ölçek arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, hastalar FACED skoruna göre daha yüksek bir BSI puanı alma eğilimindeydi. BSI, sağlık sistemlerinde ölüm, hastaneye yatış ve alevlenme riski olan hastaları tanımlamak için yararlı bir klinik tahmin aracıdır

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, mortalite, alevlenme

Predicting hospitalization, exacerbation and mortality in bronchiectasis using bronchiectasis severity index and FACED scores

Sertan Bulut1, Harun Karamanli1, Deniz Çelik2
1ANKARA KECİOREN SANATORYUM ATATÜRK CHEST DISEASE AND CHEST SURGERY EDUCATION AND RESEARCH HOSPİTAL
2ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT UNIVERSİTY EDUCATION AND RESEARCH HOSPİTAL

Introduction: Bronchiectasis (CB) is a multidimensional and etiologically diverse disease and, as a result, no single endpoint can be used to determine its overall severity and prognosis. It is aimed at comparing the bronchiectasis severity assessment questionnaires (Bronchiectasis Severity Index [BSI] and FACED), which are two different validated outcomes for mortality, exacerbation and hospitalizations. Medical records for 107 subjects with NCFB, for which BSI and FACED scores could be calculated, were reviewed retrospectively. The correlations between the parameters and the BSI or FACED score were evaluated and a linear regression analysis was conducted to identify the independently associated variables of the BSI and FACED score. Results: The mean scores of FACED and BSI were 3.5 ± 1.9 and 9.8 ± 4.7, respectively. A statistically significant relationship was found between the FACED and BSI scores (P<0.0001). Pearson Chi-Square (p = 0.0001), tau-b de Kendall (0.59; p = 0.0001). It was showed a 60.7% similarity between the two scales by Kappa test (P < 0.0001).BSI and FACED showed an area under ROC curve (AUC) for exacerbations of 0.758 and 0.755; and for hospitalizations (due to BE exacerbations) of 0.864 and 0.597, respectively. The sensitivity of the BSI is higher (86% versus 59%) than the FACED rating. Conclusion: Patients tended to obtain a higher BSI score relative to the FACED score, although the correlation between the two scales was statistically significant. BSI is a useful clinical predictor tool for identifying patients at risk of death, hospitalization and exacerbation in health care systems

Keywords: bronchiectasis, mortality, exacerbation, predictionSorumlu Yazar: Harun Karamanli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale