ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İLGİNÇ BİR DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ OLGUSU [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 143-147

İLGİNÇ BİR DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ OLGUSU

Levent UĞURLU1, Cemil KUL2, Sıdıka Nihal TOPRAK3, Hanife KARA4
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Mersin
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Mersin
3Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin
4Mersin Toros Devlet Hastanesi, Anestezi, Mersin

Günümüzde, travma nedeniyle hastane başvuru sayılarında, özellikle trafik kazalarının artması ile artış gözlenmektedir. Batın travmalarına bağlı yaralanmalarda yüksek oranda postoperatif mortalite ve morbidite izlenmektedir. Batın organları karaciğer, bağırsaklar ve diyafragma sıklıkla zarar görürler. Fizyolojik olarak ventilasyonun düzenlenmesinde en önemli görevlerden birini üstlenen diyafragmada meydana gelen yırtıklar travma hastalarında en sık gözden kaçan yaralanmalardan biridir. Diyafragmada meydana gelen yaralanmaların tespitinde bilgisayarlı tomografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Yaralanmanın tespit edilmesi halinde tedavi için laparatomi veya torakotomi gerekmektedir. Batın travması olan olgularda travmatik diyafragma rüptürü akla gelmeli ve şüpheli olguların tanısında bilgisayarlı tomografi tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma Rüptürü, travma

AN INTERESTING CASE OF DIAPHRAGMATIC RUPTURE

Levent UĞURLU1, Cemil KUL2, Sıdıka Nihal TOPRAK3, Hanife KARA4
1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Mersin
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Mersin
3Mersin Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin
4Mersin Toros Devlet Hastanesi, Anestezi, Mersin

In recent times, the increase in traffic accidents and other reasons due to an increase in the number of references to emergency services with trauma. Abdomen injuries have a high percentage of postoperative morbidity and mortality. The most frequently injured organ in abdomen is the liver, the second one is the bowels and the third one is the diaphragm. Diaphragm has an important function as physiologically in the regulating ventilation. Diaphragmatic laserations is the most commonly overlooked situations. BT is an important test in diaphragmatic injuries for diagnosis. In the case of detection of injuries, laparascopy or thoracotomy is used for treatment. Abdomen traumas have to be rememberred and computed tomography has to be chosen in suspected cases.

Keywords: Diaphragmatic Rupture, trauma

Levent UĞURLU, Cemil KUL, Sıdıka Nihal TOPRAK, Hanife KARA. AN INTERESTING CASE OF DIAPHRAGMATIC RUPTURE . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012; 26(2): 143-147
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale