ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
SEPTİK PULMONER EMBOLİ; ÜÇ OLGU NEDENİ İLE [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 187-193

SEPTİK PULMONER EMBOLİ; ÜÇ OLGU NEDENİ İLE

Coşkun DOĞAN1, Ferhan KARATAŞ1, Ali FİDAN1, Sevda ŞENER CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Septik pulmoner emboli herhangi bir enfeksiyon odağına ikincil olarak gelişen akciğer infiltrasyonları, ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi non spesifik akciğer semptomları ile karakterize bir hastalıktır. İkincil enfeksiyon odağından hareket eden fibrin içine yerleşmiş mikroorganizmaları iceren bir trombus pulmoner arterlere yerleşir ve bilateral akciğer parankiminde genellikle periferik ve damar komşulğunda yerleşen genellikle multipl ve bilateral nodüler, kaviter veya kama şeklinde infiltrasyonlara yol açar. Akciğerlerde bilateral ve multipl yerleşimli nodüller için tetkik edilirken septik pulmoner emboli tanısı alan ve ileri tetkik sırasında iki olgunun dental enfeksiyona, bir olgununda enfektif endokardite ikincil septik emboli tanısı aldığı ortaya çıkan üç olguyu nadir görüldüğü için literatür eşliğinde paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Septik pulmoner emboli, pulmoner emboli, diş çekimi

SEPTIC PULMONARY EMBOLISM: THREE CASES

Coşkun DOĞAN1, Ferhan KARATAŞ1, Ali FİDAN1, Sevda ŞENER CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Septic pulmonary embolism is a non-specific lung disease developing secondary to any source of infection characterized by symptoms such as pulmonary infiltrates, fever, chest pain and cough. A thrombus that includes microorganisms embedded in fibrin moving from a secondary focus of infection settles in the pulmonary arteries. It leads to generally multiple and bilateral, nodular, wedgeshaped or cavitary infiltrations in the lung parenchyma, usually located adjacent to the peripheral vessels. Herein three cases who were presented with bilateral and multiple pulmonary nodules, diagnosed as septic pulmonary embolism at the beginnig During further investigation, it was realized that two cases have findings were secondary to dental infection, the other case was secondary to infective endocarditis.

Keywords: Septic pulmonary embolism, pulmonary embolism, tooth extraction

Coşkun DOĞAN, Ferhan KARATAŞ, Ali FİDAN, Sevda ŞENER CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN. SEPTIC PULMONARY EMBOLISM: THREE CASES . Göğüs Hastanesi Dergisi. 2014; 28(3): 187-193
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale