ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 36 (2)
Cilt: 36  Sayı: 2 - 2022
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XVIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
COVID-19 Hastalığında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Radiological Society of North America Raporlama Önerisine Göre Sınıflandırılması; RT-PCR Testi ile Uyumu
Classification of Chest Computed Tomography Findings in COVID-19 Disease According to the Reporting Recommendation of the Radiological Society of North America: Compatibility with Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction Test
Seher Susam, Berna Eren Kömürcüoğlu, Gülru Polat, Özgür Batum, Sena Ataman, Pelin Gülcü, Filiz Güldaval, Mine Gayaf, Fatma Demirci Üçsular, Emel Cireli Tellioğlu, Günseli Balcı
doi: 10.14744/IGH.2022.74946  Sayfalar 59 - 68

3.
Phenotypic Features of Emphysema in Patients with Lung Cancer and COPD Coexistence
Akciğer Kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Birlikteliği Olan Hastalarda Amfizemin Fenotipik Özellikleri
Nuran Katgı, Pınar Çimen, Seher Susam, Fatma Fevziye Tuksavul
doi: 10.14744/IGH.2022.97269  Sayfalar 69 - 76

4.
Bronşektazi Şiddeti İndeksi ve FACED Skorlaması Kullanılarak Bronşektazide Hastaneye Yatış, Alevlenme ve Mortalite Öngörüsü
Predicting Hospitalization, Exacerbation and Mortality in Bronchiectasis Using Bronchiectasis Severity İndex and FACED Scores
Sertan Bulut, Harun Karamanlı, Deniz Çelik
doi: 10.14744/IGH.2022.02997  Sayfalar 77 - 85

5.
Is Chronic Respiratory Disease a Possible Risk Factor in Acute Pulmonary Thromboembolism?
Akut Pulmoner Tromboembolide Kronik Solunumsal Hastalık Bir Risk Faktörü müdür?
Mutlu Onur Güçsav, Gülistan Karadeniz, Aysu Ayrancı, Gülru Polat, Görkem Vayısoğlu Şahin, İsmail Erikçi
doi: 10.14744/IGH.2021.26817  Sayfalar 86 - 91

6.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi: Tek Kurumdaki Yanıt ve Toksisitenin Değerlendirilmesi
Stereotactic Body Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer Patients: Assessment of Response and Toxicity at Single İnstitution
Ali Ölmezoğlu, Berna Kömürcüoğlu, Kemal Ekici
doi: 10.14744/IGH.2022.21033  Sayfalar 92 - 98

7.
Sarkoidozda Klinik-Radyolojik Bulgular ile Serum Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship between Clinical-Radiological Findings and Serum Angiotensin Converting Enzyme Levels in Sarcoidosis
Ayşegül Pehlivanlar, Olcay Ayçiçek
doi: 10.14744/IGH.2022.49369  Sayfalar 99 - 105

8.
Tam Kan Sayımındaki Parametrelerin Tüberkülozda Biyobelirteç Olarak Klinik Önemi
The Clinical İmportance of Complete Blood Count Parameters in Tuberculosis as Biomarkers
Sinem İliaz, Seda Tural Önür, Mesut Bayraktaroğlu, Mediha Gönenç Ortaköylü
doi: 10.14744/IGH.2022.24855  Sayfalar 106 - 112

9.
Romatoid Artrit ile İlişkili Akciğer Hastalığının Radyolojik ve Klinik Özellikleri
Radiologic and Clinical Characteristics of Rheumatoid Arthritis-associated Lung Disease
Gazi Gündüz, Özgül Soysal Gündüz, Burak Polat
doi: 10.14744/IGH.2022.92486  Sayfalar 113 - 117

OLGU SUNUMU
10.
Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü ve c-KIT Pozitif Adenoid Kistik Karsinomlu İki Olgu
Two Cases with Adenoid Cystic Carcinoma with Epidermal Growth Factor Receptor and c-KIT
Pınar Gürsoy
doi: 10.14744/IGH.2022.53824  Sayfalar 118 - 120

LookUs & Online Makale