ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 36 (1)
Cilt: 36  Sayı: 1 - 2022
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XVIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Malign Plevral Mezotelyoma F-18 FDG PET/BT, BT ve Teknesyum-99m Aerosol Sintigrafisi Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Malign Pleural Mesothelioma F-18 Fluorodeoxy Glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography, Computed Tomography and Teknetium-99m Aerosol Scintigraphy Findings
Nurşin Agüloğlu, Halil Kaya
doi: 10.14744/IGH.2022.85047  Sayfalar 1 - 6

3.
Nötrofil/Lenfosit Oranının COVID-19’da Mortaliteyi Belirlemedeki Rolü
The role of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Determining COVID-19 Mortality
Murat Yıldız, Melahat Uzel Şener, Suna Kavurgacı, Ayperi Özturk, Figen Ergür Öztürk, Tuğba Çiçek
doi: 10.14744/IGH.2022.47966  Sayfalar 7 - 13

4.
Bilgisayarlı Tomografi ile Hesaplanan Haunsfield Ünitesinin Plevral Sıvı Transüda-Eksüda Ayrımındaki Tanısal Değeri ve Plevral Sıvı Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Karşılaştırılması
Diagnostic Value of Hounsfield Unit Calculated by Computed Tomography in Pleural Fluid Transudate-Exudate Differentiation and Comparison with Pleural Fluid Neutrophil/Lymphocyte Ratio
Mine Gayaf, Merve Ayık Türk, Ceyda Anar, Gülru Polat, Seher Susam, Filiz Güldaval, Akın Çinkoğlu
doi: 10.14744/IGH.2022.46330  Sayfalar 14 - 20

5.
COVID-19 Salgınının ve Esnek Çalışma Sisteminin Çalışma Hayatı Üzerine Etkilerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi
Investigation of the COVID-19 Outbreak and the Effects of Flexible Working System on Working Life with Social Network Analysis
Aslı Diyadin Lenger, Ayşe Coşkun Beyan
doi: 10.14744/IGH.2022.39358  Sayfalar 21 - 27

6.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastalarda Arteriyel Kan Gazının Yerine Venöz Kan Gazının Değeri
The Feasibility of Venous Blood Gas Instead of Arterial Blood Gas in Patients Hospitalized for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Acute Exacerbation
Ali Kadri Çırak, Emel Cireli, Aydan Mertoğlu, Sami Deniz, Serpil Tekgül, Yelda Varol, Zeynep Öndeş, Görkem Vayısoğlu Şahin, Ali Korkmaz, Gülistan Karadeniz, Dursun Tatar, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız
doi: 10.14744/IGH.2022.40469  Sayfalar 28 - 32

7.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Polikliniğinin Retrospektif İncelenmesi: Meslek Hastalıkları Tanısında Neredeyiz?
A Retrospective Analysis of a Training and Research Hospital’s Occupational Diseases Outpatient Clinic: Where are we in Diagnosing Occupational Diseases?
Nur Şafak Alıcı
doi: 10.14744/IGH.2021.03511  Sayfalar 33 - 40

8.
Dış Ortam Hava Kirliliği ile Göğüs Hastalıkları Acil Başvuruları İlişkisinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma
The Relationship Between Ambient Air Pollution and Emergency Department Visits for Lower Respiratory Diseases: A Retrospective Cross-Sectional Study
Berker Öztürk, Mükremin Er, Hatice Canan Hasanoğlu
doi: 10.14744/IGH.2022.46320  Sayfalar 41 - 51

OLGU SUNUMU
9.
COVID-19 Pnömonisi ve Pnömotoraks: 6 Olguluk Seri
COVID-19 Pneumonia and Pneumothorax: Series of Six Cases
Ceyda Anar, Şebnem Karaoğlanoğlu, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Mehmet Ünal, Bünyamin Sertoğullarından, Onur Turan
doi: 10.14744/IGH.2022.43433  Sayfalar 52 - 57

LookUs & Online Makale