ISSN: 1300-4115
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - Göğüs Hastanesi Dergisi: 35 (2)
Cilt: 35  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI

4.
Editör’den
Editorial

Sayfa VII

DERLEME
5.
COVİD-19 Sonrası Devam Eden Semptomlar, İnterstisyel Akciğer Hastalığı Oluşumu ve Takip Süreci
Ongoing Symptoms, Formation of Interstitial Lung Disease and Follow-up Process in PostCOVID-19
Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar
doi: 10.5222/IGH.2021.00719  Sayfalar 53 - 56

6.
COVID-19 ve Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmonary Rehabilitation and COVID-19
Hülya Doğan Şahin
doi: 10.5222/IGH.2021.65365  Sayfalar 66 - 74

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Favipiravir Kullandığımız COVID-19 Pnömonisi Olgularımızın Özellikleri
Characteristics of COVID-19 Pneumonia Cases Treated with Favipiravir in the Chest Diseases Clinic
Ali Kadri Çırak, Burcin Hakoglu, Gulru Polat, Yelda Varol, Aysu Ayrancı, Gülistan Karadeniz, Serir Özkan, Aydan Mertoğlu, Enver Yalnız, Fevziye Tuksavul, Celalettin Yılmaz
doi: 10.5222/IGH.2021.47965  Sayfalar 75 - 81

8.
Akciğer Kanserinin ve Kemoterapinin Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Lung Cancer and Chemotherapy on Sleep Quality and Quality of Life
Deniz Kızılırmak, Tuğba Göktalay, Ökkeş Gültekin, Yavuz Havlucu, Pınar Çelik
doi: 10.5222/IGH.2021.55265  Sayfalar 82 - 90

9.
Pulmoner Emboli Şüpheli Hastalarda CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP’nin Klinik Olasılıkla İlişkisi ve Tanısal Değeri
Relationship Between CRP, D-Dimer, D-Dimer/CRP with Clinical Probability and Diagnostic Value in Patients with Suspected Pulmonary Thoromboembolism
Yunus Günkan, Cenk Babayiğit, Nursel Dikmen
doi: 10.5222/IGH.2021.74745  Sayfalar 91 - 97

OLGU SUNUMU
10.
Lobektomi Sonrası Gelişen Ağır ARDS'nin ECMO ile Başarılı Tedavisi
Successful Treatment of Severe ARDS After Lobectomy By Using Extracorporeal Membrane Oxygenation
Aybüke Kekeçoğlu, Burcu Ileri Fikri, Özkan Devran, Murat Haliloğlu
doi: 10.5222/IGH.2021.29392  Sayfalar 98 - 102

11.
Nitrofurantoin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Akciğer Toksisitesi: Bir Olgu Eşliğinde
Acute Lung Toxicity Due to Nitrofurantoin Use: With A Case
Meltem Yılmaz, Arif İşcan, Levent Cem Mutlu
doi: 10.5222/IGH.2021.65265  Sayfalar 103 - 108

12.
Mezotelyoma'nın Saçlı Deri Metastazı
Scalp Metastasis of Mesothelioma
İlkin Yetişkin, Berna Eren Kömürcüoğlu, Eylem Yıldırım
doi: 10.5222/IGH.2021.84856  Sayfalar 109 - 112

LookUs & Online Makale