ISSN: 1300-4115
Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz (Bir Olgu Sunumu) [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 50-55 | DOI: 10.14744/IGH.2023.30974

Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz (Bir Olgu Sunumu)

Mihriban Bozkurt1, Ceyda Anar1, Reşat Kendirlinan2, Bünyamin Sertoğullarından1, Muzaffer Onur Turan1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmunoloji ve Allerji Kliniği, İzmir, Türkiye

Alerjik bronkopulmoner aspergilloz, hava yollarına kolonizasyondan sonra Aspergillus fumigatus antijenlerine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu nedeniyle ortaya çıkan akciğerin mantar enfeksiyonudur. Ağırlıklı olarak bronşiyal astımı ve kistik fibrozu olan hastaları etkiler. Alerjik bronkopulmoner aspergilloz astım olgularının %1–7,6’sında görülmektedir. Bu olgu sunumunda, nefes darlığı semptomu olan ve pnömonisi geniş spektrumlu antibiyotik tedavisiyle radyolojik progrese olan 72 yaşındaki astım tanılı erkek hastaya bronkoskopi uygulandı. Bronkoalveoler lavaj örneğinde A. fumigatus üredi. Sistemik steroid ve amfoterisin B tedavisiyle klinik ve radyolojik iyilik elde edildi. Hasta, nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Alerjik bronkopulmoner aspergilloz, antifungal tedavi, aspergillus fumigatus, oral kortikosteroid.

Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (A Case Report)

Mihriban Bozkurt1, Ceyda Anar1, Reşat Kendirlinan2, Bünyamin Sertoğullarından1, Muzaffer Onur Turan1
1Department of Chest Diseases, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Immunology and Allergy, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) is a fungal infection of the lung caused by a hypersensitivity reaction to Aspergillus fumigatus antigens after colonization of the airways. It predominantly affects patients with bronchial asthma and cystic fibrosis. ABPA is seen in 1–7.6% of asthma cases. We performed a bronchoscopy on our 72-year-old male patient with asthma diagnosis, who had short-ness of breath and whose pneumonia had radiological progression with broad--spectrum antibiotic therapy. A. fumigatus was detected in the bronchoalveolar lavage sample. We achieved clinical and radiological improvement with systemic steroid and amphotericin B treatment. We present our patient in light of the literature due to its rarity.

Keywords: Allergic bronchopulmonary aspergillosis, antifungal therapy, aspergillus fumigatus, oral corticosteroid.

Mihriban Bozkurt, Ceyda Anar, Reşat Kendirlinan, Bünyamin Sertoğullarından, Muzaffer Onur Turan. Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (A Case Report). Göğüs Hastanesi Dergisi. 2023; 37(1): 50-55

Sorumlu Yazar: Mihriban Bozkurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale