ISSN: 1300-4115
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Dispne, Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık Arasındaki Etkileşim [Göğüs Hastanesi Dergisi]
Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 95-104 | DOI: 10.5222/IGH.2020.25733

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Dispne, Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık Arasındaki Etkileşim

Merve Çakıcı, Zehra Gök Metin
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Dispne, Bakım Bağımlılığı ve Kırılganlık Arasındaki Etkileşim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ilerleyici ve kronik olması sebebiyle geriatrik bireylerde semptom yükü artışına ve sağlık durumunun kötüleşmesine neden olmaktadır. Hastalığın ilerlemesi ile artan dispne şiddeti sonucunda geriatrik bireylerin fiziksel hareketler sırasında oksijen gereksinimi artmakta ve bu durumu tolere edebilmek için hastaların çoğu gün içinde daha az hareket ederek, minimum efor harcamaya çalışmaktadır. Sağlık durumunun giderek bozulması ve semptom yükünün artmasıyla hastalar giyinme, beslenme, bireysel hijyen, hareket gibi günlük aktivitelerini yerine getirmekte bağımlı hale gelmektedir. Eşlik eden dispne ve bakım bağımlılığı artışı ile KOAH’lı geriatrik bireylerde kırılganlık sendromunun ortaya çıkma riskini de artmaktadır. Literatür incelendiğinde, KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım bağımlılığı ve kırılganlık durumlarının sınırlı çalışmada incelendiği görülmüştür. Bu nedenle, bu derlemede KOAH’lı geriatrik bireylerde dispne, bakım bağımlılığı ve kırılganlık değişkenleri arasındaki etkileşim ve bu hastalara yönelik bakım yaklaşımı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım bağımlılığı, dispne, geriatri, hemşire, kırılganlık, kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Interaction Between Dyspnea, Care Dependency, and Frailty in Geriatric Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Merve Çakıcı, Zehra Gök Metin
Interaction Between Dyspnea, Care Dependency, and Frailty in Geriatric Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) causes an increase in symptom burden and deteriorates the health status of geriatric individuals due to its progressive and chronic nature. As a result of the increasing severity of dyspnea with the progression of the disease, the oxygen requirement of geriatric individuals increases during physical movements and in order to tolerate this situation, most of the patients move less during the day and try to spend minimum effort. As the health status deteriorates and the symptom burden increases, patients become dependent on daily living activities such as dressing, nutrition, individual hygiene and movement. The risk of occurrence of frailty syndrome in geriatric individuals with COPD increases with the accompanying increase in dyspnea and care dependence. Considering the literature, limited studies have been found that investigating dyspnea, care dependence and frailty variables in geriatric individuals with COPD, simultaneously. Therefore, the interaction between the variables of dyspnea, care dependency and frailty in geriatric individuals with COPD and the importance of care approach are discussed in this review.

Keywords: Care dependency, dyspnea, geriatrics, nurse, frailty, chronic obstructive pulmonary disease

Merve Çakıcı, Zehra Gök Metin. Interaction Between Dyspnea, Care Dependency, and Frailty in Geriatric Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2020; 34(3): 95-104

Sorumlu Yazar: Zehra Gök Metin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale